Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

17. Bagaimanakah jika saya terlepas tarikh tamat untuk menebus Mata Bonus / Miles?

  • Sila memaklumkan kepada kami mengenai niat anda untuk mengekalkan kad kredit anda sebelum tempoh yang dinyatakan dan menghubungi nombor dibelakang kad kredit anda atau merujuk ke halaman hubungi kami, klik di sini. dalam masa satu (1) bulan dari tarikh pembatalan.

Looking for More Questions?