Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera
Penerangan Berkuatkuasa 18 Mei 2022
Kadar Asas (KA) (Konvensional & Islamik)

3.00% setahun.

Kadar Pinjaman Asas / Pembiayaan Asas (KPA) 5.85% setahun.

Apakah Kadar Asas (KA)

 

KA terdiri daripada dua bahagian, iaitu kos dana penanda aras (BCOF) dan kos Keperluan Rizab Berkanun (SRR) yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia. BCOF kami mencerminkan kos pendanaan bagi kemudahan/pembiayaan kadar terapung dan sebahagian besarnya terdiri daripada deposit pelanggan dan pendanaan kadar terapung lain yang diperoleh oleh bank untuk membiayai kemudahan/pembiayaan ini.

 

Apakah senario yang mungkin mencetuskan perubahan pada KA?

 

KA kami mungkin naik atau turun disebabkan perubahan pada BCOF dan perubahan pada SRR. Perubahan pada BCOF boleh berlaku disebabkan perubahan pada Kadar Dasar Semalaman (OPR) seperti yang diputuskan oleh Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia, serta faktor lain seperti perubahan pada kos dana yang digunakan untuk membiayai kemudahan/pembiayaan dana terapung.

 

Contoh:

 

Jika kos deposit pelanggan bank naik, BCOF akan meningkat kerana deposit adalah sebahagian daripada komponen yang digunakan untuk membiayai kemudahan/pembiayaan kadar terapung. BCOF yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan dalam KA.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Soalan Lazim