Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kiriman wang
Kiriman wang

Fi dan Caj

 

Produk/Barang Caj
Pengeluaran Cek Jurubank/MIDF/ MIH Cek Jurubank

RM5 dan duti setem RM0.15

 

Fi pemprosesan cek RM0.50

Penggantian Cek Jurubank MIDF/MIH yang dilaporkan hilang

Caj perkhidmatan RM20 (termasuk duti setem untuk Surat Indemniti dan caj pengeluaran cek baru)

 

Fi pemprosesan cek RM0.50

Penggantian/Pengesahan Semula Cek Jurubank luput (dengan instrumen asal)

Caj Perkhidmatan kadar rata RM20 (termasuk caj pengeluaran cek baru)

 

Fi pemprosesan cek RM0.50

Pembatalan dan Pembayaran Semula Cek Jurubank/MIDF/MIH Cek Jurubank yang dilaporkan hilang Caj perkhidmatan RM20 (termasuk duti setem untuk Surat Indemniti)
Pembatalan dan Pembayaran Semula Cek Jurubank (dengan instrumen asal) Caj Perkhidmatan RM2 untuk setiap cek
Pembatalan dan Pengeluaran Semula Cek Jurubank

Caj pembatalan RM2 untuk setiap cek

Caj pengeluaran semula RM5 dan duti setem RM0.15

 

Fi pemprosesan cek RM0.50

Pembatalan dan Pembayaran Semula MIDF/MIH Cek Jurubank Tiada caj (Pembayaran via tunai/akaun kredit)
Penggantian Cek Jurubank yang Dilaporkan Hilang

Caj perkhidmatan RM20 (termasuk duti setem untuk Surat indemnity). Caj Pengeluaran semula RM2 dan duti setem RM0.15 setiap cek

 

Fi pemprosesan cek RM0.50

*Pelanggan digalakkan untuk membuat bayaran melalui perbankan atas talian seperti CIMB Clicks atau BizChannel.