Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Manfaat Eksklusif Manfaat Kadar Faedah Menarik Manfaat Faedah Gaya Hidup Manfaat Kemudahan
Manfaat Eksklusif
Manfaat Kadar Faedah Menarik
Manfaat Faedah Gaya Hidup
Manfaat Kemudahan

Untuk Pelanggan Baru
 

AKAUN SIMPANAN ECOSAVE-i

Satu akaun simpanan mesra alam sekitar dengan kemudahan akses dalam talian. Tiada kertas penyata, buku akaun atau kiriman pos. Nikmati perbankan mudah dengan fikiran yang tenang.

Ahli PIDM.

Akaun Semasa EcoSave-i CIMB dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Tertakluk kepada Terma dan Syarat.

casa-ecosave-i-current-account-savings-account-ecosavings-sustainability

Bagaimana mendaftar menjadi Pelanggan CIMB@Work

Permohonan Dalam Talian

Cawangan Bank

Bagi pelanggan CIMB sedia ada yang memegang akaun gaji CIMB yang sah, isikan ‘Surat kepada Majikan’ dan hantar kepada bahagian Sumber Manusia syarikat anda untuk menukar akaun gaji kepada CIMB. Klik di sini untuk memuat turun dan guna alat 'Isi & Tandatangan' untuk mengisi ‘Surat kepada Majikan’.

Untuk maklumat lebih lanjut, e-mel kami di caw.care@cimb.com atau kunjungi cawangan CIMB terdekat anda hari ini.

Ahli PIDM.

 

Akaun Semasa/Simpanan/-i CIMB dan Akaun Simpanan Tetap/-i dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

 

Akaun Pelaburan Harian Tanpa Had-i (DURIAN-i) tidak dilindungi oleh PIDM.