Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kami sentiasa berusaha untuk terus menambahbaikkan pengalaman pelanggan. Dari semasa ke semasa, kami ingin mendengar pendapat anda melalui kaji selidik.

 

Kami menjamin bahawa kami tidak akan bertanya mengenai maklumat yang boleh mengenalpasti mana-mana individu, maklumat akaun ataupun maklumat log masuk.

 

Sekiranya anda telah menerima jemputan untuk melengkapkan kaji selidik melalui e-mel atau saluran lain, anda boleh merujuk kepada senarai yang berikut dengan menggunakan nombor rujukan yang diberikan kepada anda untuk mengesahkan bahawa mesej tersebut adalah daripada pihak Bank. Sila rujuk contoh di bawah:

 

Di dalam tajuk e-mel atau komunikasi lain: Bagaimanakah pengalaman anda dengan kami? (ruj: S1)

Nombor Rujukan (ref) Tajuk Kaji Selidik Tempoh
S1 Cawangan – Sila Kongsi Pendapat Anda Berterusan

S2

Pusat Panggilan – Sila Kongsi Pendapat Anda

Berterusan

S3

Unit Resolusi Pelanggan – Maklum Balas

Berterusan

S4 Maklum Balas CIMB Clicks Berterusan
S5

CIMB BizChannel Survey

Berterusan

S6

Kaji Selidik Pusat Panggilan Perniagaan CIMB

Berterusan

S7

Kaji Selidik Tambah Nilai Prabayar

November - Disember 2022

S8

Help Us Improve the Savings/Current Account Opening Experience

Disember 2022 - Januari 2023

S9

Kaji Selidik Pengalaman Permohonan Pembiayaan Perniagaan

Disember 2022 - Januari 2023

S10

Kaji Selidik Pelanggan CIMB Preferred

November - Disember 2022

S11

Loan Submission Survey

Disember 2022 - Januari 2023

S12

Maklum Balas Aplikasi CIMB OCTO

November 2022

S13

Sustainability Survey

November - Disember 2022