Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kami sentiasa berusaha untuk terus menambahbaikkan pengalaman pelanggan. Dari semasa ke semasa, kami ingin mendengar pendapat anda melalui kaji selidik.

 

Kami menjamin bahawa kami tidak akan bertanya mengenai maklumat yang boleh mengenalpasti mana-mana individu, maklumat akaun ataupun maklumat log masuk.

 

Sekiranya anda telah menerima jemputan untuk melengkapkan kaji selidik melalui e-mel atau saluran lain, anda boleh merujuk kepada senarai yang berikut dengan menggunakan nombor rujukan yang diberikan kepada anda untuk mengesahkan bahawa mesej tersebut adalah daripada pihak Bank. Sila rujuk contoh di bawah:

 

Di dalam tajuk e-mel atau komunikasi lain: Bagaimanakah pengalaman anda dengan kami? (ruj: S1)

Nombor Rujukan (ref) Tajuk Kaji Selidik Tempoh
S1 Cawangan – Sila Kongsi Pendapat Anda Berterusan

S2

Pusat Panggilan – Sila Kongsi Pendapat Anda

Berterusan

S3

Unit Resolusi Pelanggan – Maklum Balas

Berterusan

S4 Maklum Balas CIMB Clicks Berterusan
S5

CIMB BizChannel Survey

Berterusan

S6

Kaji Selidik Pusat Panggilan Perniagaan CIMB

Berterusan

S7

Kaji Selidik Tambah Nilai Prabayar

November 2022 - Disember 2022

S8

Help Us Improve the Savings/Current Account Opening Experience

Berterusan

S9

Kaji Selidik Pengalaman Permohonan Pembiayaan Perniagaan

Berterusan

S10

Kaji Selidik Pelanggan CIMB Preferred

November 2022 - Disember 2022

Jun 2023 - Julai 2023

S11

Loan Submission Survey

Berterusan

S12

Maklum Balas Aplikasi CIMB OCTO

November 2022

S13

Sustainability Survey

November 2022 - Disember 2022

S14

Kaji Selidik Pembayaran Bil

Februari 2023 - Mac 2023

S15

Tinjauan Aplikasi Perbankan Mudah Alih CIMB

Mac 2023 - April 2023

S16

CIMB Preferred Autoshow Feedback

Mei 2023

S17 Kaji Selidik Pemindahan Wang Asing Jun 2023 – Julai 2023
S18 Remittance Survey Jun 2023 – Julai 2023
S19 Credit Card Survey Jun 2023 – Julai 2023
S20 CIMB Cash Plus Personal Loan Survey Jun 2023 – Julai 2023
S21 OctoSavers Savings Account-i Survey Jun 2023 – Julai 2023