Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kemudahan Online Fi Broker Rendah Had Dagangan yang Bagus
Kemudahan Online
Fi Broker Rendah
Had Dagangan yang Bagus

Kelayakan

Individu berumur 18 tahun ke atas boleh menggunakan Clicks Trader

Akaun yang Diperlukan

Untuk mulakan dagangan, anda perlu memiliki akaun berikut:

 • Akaun Simpanan/Semasa
 • Akaun Clicks Trader
 • Akaun Dagangan Disekuritikan oleh CGS-CIMB
 • Anda juga perlu mendaftar untuk:
  1. CIMB Clicks 
  2. CGS-CIMB iTrade
   

*Permohonan dibuat secara online