Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Caj Biasa:

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Surat rujukan RM30.00 setiap surat
2 Fi Akaun Dorman RM10.00 setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun. Untuk baki sehingga RM10.00, baki akan diserap sebagai fi dorman dan akaun akan ditutup.
3 Arahan Henti Bayar RM10.00

Fi dan Caj Lain akan dikenakan atau apabila pelanggan memutuskan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank.

Akaun Semasa Asas CIMB Bank

Jenis-jenis Caj Caj
Fi Tahunan Tiada
Transaksi ATM & Di Kaunter (OTC) Tiada
Kad Debit
a) Kad Baru
b) Penggantian kad hilang/dicuri/salah dikendalikan
a) Tiada
b) RM12.00
Caj Perkhidmatan Separuh Tahunan RM10.00 untuk akaun dengan baki kredit purata kurang daripada RM1,000. Untuk penutupan akaun, caj separuh tahunan akan dikenakan secara pro-rata.
Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan
RM20.00
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Duti setem ke atas cek  RM0.15 setiap cek
Caj Pulangan Cek - Cek tarikh hadapan RM10.00 setiap cek
Rujukan cek RM50.00 setiap cek
Fi pemprosesan cek RM0.50 setiap transaksi pada pengeluar
Rayuan DCHEQS RM50.00 setiap rayuan
Penyata Akaun Semasa

i) Percuma setiap bulan
ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian
iii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan

iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

Akaun CIMB Prime

Jenis-jenis Caj Caj
Fi tahunan Kad Debit RM15.00
Fi penyelenggaraan akaun bulanan jika baki bulanan purata dalam akaun jatuh di bawah RM1,000

RM5.00

(Dikecualikan untuk ahli CIMB Prime Banking. Fi akan rebat pada bulan berikutnya)

Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
Penutupan akaun selepas 3 bulan dari pembukaan RM10.00
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
Penggantian kad hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00

Akaun Semasa Mata Wang Asing CIMB Bank

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
2 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
3 Fi pengendalian untuk penyertaan debit/kredit (tidak termasuk pemindahan/penempatan ke dalam akaun Deposit Tetap Mata Wang Asing & penempatan pembetulan) USD2.00 atau bersamaan RM setiap kemasukan
4 Caj perkhidmatan separuh tahunan USD10.00 atau bersamaan RM
5 Penyata Akaun Semasa

i) Percuma setiap bulan

ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian

iii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan

iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

Akaun Semasa Pengganda Wang CIMB Bank

Notis: Berkuatkuasa 23 Oktober 2017, Akaun Semasa Pengganda Wang tidak lagi akan ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

Jenis-jenis Caj Caj
Caj Perkhidmatan Separuh Tahunan (jika baki purata kurang daripada RM1,000)  RM10.00
Fi aktiviti Akaun Dorman setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun RM10.00
Sijil Akaun untuk pengeluaran KWSP  RM20.00
Fi tahunan Kad Debit  RM15.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Clicks Trader

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Penyata Akaun Semasa


i) Percuma setiap bulan

ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian

iii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan

iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

2 Salinan tambahan penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan) RM 10.00 pendahuluan dan RM2.00 halaman tambahan
3 Salinan tambahan penyata akaun semasa melebihi 12 bulan (diminta oleh pelanggan) RM 30.00 pendahuluan dan RM2.00 halaman tambahan
4 Fi Aktiviti Akaun Dorman RM10.00 setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun
5 Faedah Dikenakan ke atas Baki Debit (Dengan atau Tanpa Kemudahan Kredit) Caj faedah minimum RM5 atau faedah sebenar yang dikenakan pada kadar faedah yang ditentukan, yang mana lebih tinggi (dijana oleh sistem)

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Semasa Preferred

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Caj perkhidmatan separuh tahunan RM10.00 untuk akaun dengan baki kredit purata kurang daripada RM1,000. Untuk penutupan akaun, caj separuh tahunan akan dikenakan secara pro-rata.
2 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
3 Penutupan akaun selepas 3 bulan dari pembukaan RM10.00
4 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
5 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
6 Duti setem ke atas cek RM0.15 setiap cek
7 Caj pulangan cek - Cek tarikh hadapan RM10.00 setiap cek
8 Fi pemprosesan cek RM0.50 setiap transaksi pada pengeluar
9 Rujukan cek RM50.00 setiap cek
10 Rayuan DCHEQS RM50.00 setiap rayuan
11 Penyata Akaun Semasa

i) Percuma setiap bulan

ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian

iii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan

iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Semasa Biasa CIMB Bank

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Duti setem ke atas cek RM0.15 setiap cek
2 Caj perkhidmatan untuk barangan yang tidak dibayar masuk (pemulangan cek yang belum dijelaskan kepada pemegang akaun disebabkan oleh isu teknikal iaitu selepas bertarikh) RM5.00 setiap sampul surat
3 Caj perkhidmatan untuk mandat pihak ketiga RM10.00
4 Duti setem untuk mandat pihak ketiga RM10.00
5 Fi pemprosesan cek RM0.50 setiap transaksi pada pengeluar
6 Buku cek tidak dikumpul selepas 30 hari RM30.00 setiap buku cek, tanpa mengira saiz
7 Penghantaran buku cek dengan surat berdaftar dalam Malaysia dan Singapura RM10.00 setiap buku cek, tanpa mengira saiz
8 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan) RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
9 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa melebihi 12 bulan (diminta oleh pelanggan) RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
10 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
11 Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00
12 Rayuan DCHEQS RM50.00 setiap rayuan
13 Pertunaian cek pihak ketiga RM2.00 setiap cek
14 Rujukan cek RM50.00 setiap cek
15 Perubahan penandatangan/ syarat/ perubahan mandat operasi RM10.00 setiap akaun setiap kesempatan
16 Caj Pulangan Cek - dana tidak mencukupi RM100.00 setiap cek
17 Caj Pulangan Cek - Arahan pelanggan untuk menghentikan pembayaran disebabkan oleh dana yang tidak mencukupi RM100.00 setiap cek
18 Caj pulangan cek - cek tarikh hadapan RM10.00 setiap cek
19 Caj perkhidmatan separuh tahunan RM10.00 untuk akaun dengan baki kredit purata kurang daripada RM1,000. Untuk penutupan akaun, caj separuh tahunan akan dikenakan secara pro-rata.
20 Penyata Akaun Semasa

i) Percuma setiap bulan

ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian

iii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan

iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

21 Fi tahunan Kad Debit RM15.00
22 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00

Akaun Semasa Asas Senior

Notis: Berkuatkuasa 3 Jun 2023, Akaun Semasa Asas Senior tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu
RM2.00 setiap halaman
2 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa melebihi 12 bulan RM2.00 setiap halaman
3 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
4 Caj pulangan cek - cek tarikh hadapan RM10.00 setiap cek
5 Perubahan penandatangan/ syarat/ perubahan mandat operasi RM10.00 setiap akaun setiap kesempatan
6 Penyata Akaun Semasa

i) Percuma setiap bulan

ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian

iii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan

iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

7 Fi pemprosesan cek RM0.50 setiap transaksi pada pengeluar
8 Caj Pulangan Cek - dana tidak mencukupi RM100.00 setiap cek
9 Caj Pulangan Cek - Arahan pelanggan untuk menghentikan pembayaran disebabkan oleh dana yang tidak mencukupi RM100.00 setiap cek
10 Buku cek tidak dikumpul selepas 30 hari RM30.00 setiap buku cek, tanpa mengira saiz
11 Penghantaran buku cek dengan surat berdaftar dalam Malaysia dan Singapura RM10.00 setiap buku cek, tanpa mengira saiz
12 Rayuan DCHEQS RM47.00 setiap rayuan
13 Caj perkhidmatan separuh tahunan RM10.00 untuk akaun dengan baki kredit purata kurang daripada RM1,000. Untuk penutupan akaun, caj separuh tahunan akan dikenakan secara pro-rata
14 Lawatan di kaunter 16 lawatan percuma di kaunter setiap bulan. RM5.00 setiap lawatan akan dikenakan selepas 16 lawatan pertama.
15 Rujukan cek RM50.00 setiap cek
16 Duti setem ke atas cek RM0.15 setiap cek
17 Caj perkhidmatan untuk barangan yang tidak dibayar masuk (pemulangan cek yang belum dijelaskan kepada pemegang akaun disebabkan oleh isu teknikal iaitu selepas bertarikh) RM5.00 setiap sampul surat
18 Caj perkhidmatan untuk mandat pihak ketiga RM10.00
19 Duti setem untuk mandat pihak ketiga RM10.00
20 Pertunaian cek pihak ketiga RM2.00 setiap cek

Nota: Lawatan di kaunter ditakrifkan sebagai lawatan ke kaunter institusi perbankan tanpa mengira bilangan transaksi yang dilakukan. Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Semasa Flagship

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi aktiviti Akaun Dorman setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun RM10.00
2 Sijil Akaun untuk pengeluaran KWSP 

RM20.00

3 Fi Penyelenggaraan Bulanan RM5.00 (Dikecualikan jika purata baki kredit harian RM25,000 dan ke atas untuk bulan tersebut)

Akaun Semasa Max Plus 2-in-1

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Caj Perkhidmatan Separuh Tahunan (jika baki purata kurang daripada RM1,000) RM10.00
2 Fi aktiviti Akaun Dorman setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun RM10.00
3 Sijil Akaun untuk pengeluaran KWSP 

RM20.00

4 Fi tahunan Kad Debit RM15.00

Fi dan Caj Lain akan dikenakan atau apabila pelanggan memutuskan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank.

Akaun Semasa DBG Premier Plus 

Notis: Akaun Semasa DBG Premier Plus tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi Tahunan Kad Debit RM15.00
2 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
3 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
4 Penutupan akaun selepas 3 bulan dari pembukaan RM10.00
5 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
6 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman

Fi dan Caj Lain akan dikenakan atau apabila pelanggan memutuskan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank.