Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Promosi Kemampuan Kepelbagaian Pengurus Dana Profesional
Promosi
Kemampuan
Kepelbagaian
Pengurus Dana Profesional

Dana Unit Amanah Berprestasi Tinggi

Nama Dana Kategori Risiko Prestasi Dana
FY17 (%) FY18 (%) FY19 (%) FY20(%) YTD (%) Pulangan Tahunan 3 Tahun (%)
BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 MYR**
Pertumbuhan
12.81
-5.37
13.86
2.32
4.58
4.38
AmOasis Glb Islamic Eq*
Pertumbuhan 0.24
-9.36
17.91
4.61
4.42
5.19
BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 USD** Pertumbuhan 25.17
-7.35
15.01
4.16
3.86
2.85
Aberdeen Std Islmc World Eq A**
Pertumbuhan 7.39
-10.62
23.79
16.57
2.99
9.57
Precious Metals Securities**
Agresif
-3.28
-6.26
25.22
18.45
-4.31
10.38

Sumber: Morningstar

Prestasi dana dikemas kini setiap permulaan bulan kalendar

*Data sehingga Januari 25 2021

**Data sehingga Januari 26 2021

***Data sehingga Januari 27 2021

Nama Dana Kategori Risiko Prestasi Dana
FY17 (%) FY18 (%) FY19 (%) FY20 (%) YTD (%) Pulangan Tahunan 3 Tahun (%)
Principal Islamic Asia Pacific Dyn Eq*** Pertumbuhan 23.93 -16.76 18.35 32.91 8.37
11.09
Principal Islamic PRS Pl APAC ExJpn Eq A*** Pertumbuhan 23.53 -16.68 18.15 32.11 8.32
10.84
Principal DALI Asia Pacific Equity Gr*** Pertumbuhan 20.73 -15.58 15.73 24.91 6.07
8.18
Principal DALI Equity*** Agresif 16.08 -14.72 12.16 11.45 2.30
2.18

Sumber: Morningstar

Prestasi dana dikemas kini setiap permulaan bulan kalendar

*Data sehingga Januari 25 2021

**Data sehingga Januari 26 2021

***Data sehingga Januari 27 2021

Nama Dana Kategori Risiko Prestasi Dana
FY17 (%) FY18 (%) FY19 (%) FY20 (%) YTD (%) Pulangan Tahunan 3 Tahun (%)
TA Islamic** Pertumbuhan 6.52 -10.94 20.50 26.07
9.45 12.99
Kenanga Shariah Growth Opportunities*** Agresif
11.23 -20.38 33.78 40.36 8.56
17.15
Principal Islamic PRS Plus Growth A**
Seimbang
13.61
-6.65
16.60
9.33
5.84
7.08
Kenanga Ekuiti Islam*** Agresif 10.71 -20.56 17.24 16.07 4.78 3.62
Principal Islamic Small Cap Opps***
Agresif
16.13
-28.62
29.00
16.20
4.28
3.67

Sumber: Morningstar

Prestasi dana dikemas kini setiap permulaan bulan kalendar

*Data sehingga Januari 25 2021

**Data sehingga Januari 26 2021

***Data sehingga Januari 27 2021

Nama Dana Kategori Risiko Prestasi Dana
FY17 (%) FY18 (%) FY19 (%) FY20 (%) YTD (%) Pulangan Tahunan 3 Tahun (%)
Affin Hwang Aiiman Select Income** Seimbang
8.81
-2.05
7.27
5.17 3.15
4.27
Principal Islamic Lifetime Enh Sukuk*** Konservatif 6.10
1.17
5.58
7.67 1.66
5.05
RHB Islamic Bond*** Defensif 4.92 4.01 3.63 4.13 0.39
3.93
Principal Islamic Lifetime Sukuk*** Defensif 4.65 4.47 8.48 5.11 0.22 5.98
Kenanga Bon Islam***
Defensif 2.33 1.08 3.74 2.27 0.08 2.32

Sumber: Morningstar

Prestasi dana dikemas kini setiap permulaan bulan kalendar

*Data sehingga Januari 25 2021

**Data sehingga Januari 26 2021

***Data sehingga Januari 27 2021

Nama Dana Kategori Risiko Prestasi Dana
FY17 (%) FY18 (%) FY19 (%) FY20 (%) YTD (%) Pulangan Tahunan 3 Tahun (%)
Principal Islamic Money Market*** Defensif 3.72 3.78 3.46 2.51 0.14
3.21
Principal Islamic Deposit*** Defensif 3.21 3.36 3.26 2.24 0.12 2.92

Sumber: Morningstar

Prestasi dana dikemas kini setiap permulaan bulan kalendar

*Data sehingga Januari 25 2021

**Data sehingga Januari 26 2021

**Data sehingga Januari 27 2021

Apakah risiko pelaburan anda?

Ketahui selera risiko pelaburan anda, supaya anda boleh melangkah lebih dekat dalam mencapai matlamat pelaburan anda. 

 

Langkah mudah untuk memulakan pelaburan dalam Unit Amanah melalui CIMB Clicks!

Langkah 1

 

Log masuk ke CIMB Clicks anda.

Langkah 2

 

Pilih ’Apply & Invest’ dan pergi ke ‘Unit Trust’ di bawah kategori Pelaburan.

Langkah 3

 

Kini anda boleh akses Akaun Unit Amanah CIMB dengan mudah dan memulakan pelaburan dalam mana-mana dana Unit Amanah pilihan anda.

Anda juga boleh muat turun butiran langkah-langkah di sini.

 

 

Untuk telefon pintar

 

Langkah 1

 

Layari www.cimbclicks.com.my menggunakan pengimbas peranti mudah alih dan login ke dalam CIMB Clicks.

Langkah 2

 

Pilih ikon ‘Pen’ [Apply & Invest] dan pergi ke ‘Unit Trust Investment Account’ di bawah kategori Pelaburan.

Langkah 3

 

Kini anda boleh melabur dengan mudah di dalam pelaburan Unit Amanah.

 

Baru bersama CIMB Bank? Mohon untuk Akaun Simpanan CIMB di sini.

 

 

 

Pelanggan CIMB Bank dan belum mendaftar untuk CIMB Clicks?

Nota Penting

 

Untuk maklumat lanjut, sila berunding dengan Perunding Kewangan Peribadi atau Pengurus Perhubungan di cawangan berdekatan anda untuk mengakses dokumen terkini.

 

PENAFIAN CIMB BANK BERHAD & CIMB ISLAMIC BANK BERHAD

 

DOKUMEN INI DIBERIKAN KEPADA ANDA UNTUK TUJUAN MAKLUMAT SAHAJA DAN TIDAK BOLEH DIHASILKAN SEMULA, DIAGIHKAN ATAU DITERBITKAN OLEH MANA-MANA PIHAK UNTUK TUJUAN LAIN. IA TIDAK BOLEH DIANGGAP SEBAGAI TAWARAN ATAU PENGUMPANAN TAWARAN UNTUK PEMBELIAN ATAU LANGGANAN. MAKLUMAT YANG TERKANDUNG SI SINI TELAH DITERBITKAN DARIPADA SUMBER YANG BOLEH DIPERCAYAI DAN TERKINI MENGIKUT TARIKH PENERBITAN. TIADA PERWAKILAN ATAU JAMINAN DIBUAT ATAU TIADA PENERIMAAN TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI YANG DIBUAT TERHADAP KETEPATAN, KELENGKAPAN ATAU KETETAPAN MAKLUMAT YANG TERDAPAT DI SINI. EKSPRESI PENDAPAT YANG TERDAPAT DI SINI TERTAKLUK PADA PERUBAHAN TANPA SEBARANG NOTIS. PELABURAN DALAM UNIT AMANAH BUKANLAH KEWAJIPAN, DEPOSIT KE DALAM, DIJAMIN ATAU DILINDUNGI OLEH CIMB BANK BERHAD (PIHAK ‘BANK’) DAN TERTAKLUK PADA RISIKO PELABURAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEMUNGKINAN KERUGIAN AMAUN PRINSIPAL YANG DILABURKAN. PELABUR DINASIHATKAN UNTUK MEMBACA DAN MEMAHAMI HELAIAN RANGKUMAN PRODUK, DAN DOKUMEN PENDEDAHAN DAN JUGA PENDEDAHAN TAMBAHAN YANG TELAH BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA SEKURITI SEBELUM MELABUR. KUNJUNGI KAMI DI CAWANGAN BERDEKATAN UNTUK MENDAPATKAN HELAIAN RANGKUMAN PRODUK, DAN DOKUMEN PENDEDAHAN. HARGA UNIT DAN PENGAGIHAN PENDAPATAN, JIKA ADA, MUNGKIN NAIK ATAU TURUN. PELABUR JUGA PERLU PERTIMBANGKAN SEMUA FI DAN CAJ YANG TERLIBAT SEBELUM MULA MELABUR. UNIT AKAN DIKELUARKAN DENGAN PENERIMAAN BORANG LENGKAP DAN TERTAKLUK PADA TERMA & SYARAT YANG TERKANDUNG DI SINI. PRESTASI DANA YANG TERDAHULU BUKAN PETUNJUK PRESTASI MASA AKAN DATANG DAN PENGAGIHAN PENDAPAT TIDAK DIJAMIN. PELABUR PERLU BERGANTUNG PADA PENILAIAN SENDIRI UNTUK MENILAI MERIT DAN RISIKO SETIAP PELABURAN. PELABUR YANG RAGU-RAGU DENGAN TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH MEREKA PERLU BERUNDING DENGAN PAKAR PENASIHAT SECARA SERTA-MERTA. UNIT AMANAH TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA. PELABUR TIDAK SEPATUTNYA MEMBUAT PEMBAYARAN DALAM BENTUK WANG TUNAI KEPADA PERUNDING UNIT AMANAH ATAU MENGELUARKAN CEK DI ATAS NAMA UNIT AMANAH.

PELABUR TIDAK DILINDUNGI OLEH DANA PAMPASAN DI BAWAH SEKSYEN 158 AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007 (CMSA). DANA PAMPASAN TIDAK DILANJUTKAN KEPADA PELABUR YANG MENGALAMI KERUGIAN KEWANGAN SEBAGAI PUNCA DARIPADA PENYALAGUNAAN ATAU PENIPUAN  WANG ATAU LAIN-LAIN HARTANAH, OLEH PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA ATAU PERWAKILAN CIMB BANK BERHAD DAN CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (“CIMB”). DI MANA PELABUR MENGALAMI KERUGIAN KEWANGAN DI ATAS YANG BERKAITAN DENGAN TINDAKAN PEKERJA CIMB, PELABUR BOLEH MEMBUAT ADUAN DENGAN UNIT PENYELESAIAN PELANGGAN (CRU) KAMI DI ALAMAT BERIKUT ATAU HUBUNGI NOMBOR YANG TERTERA DI BAWAH.

 

P.O. BOX 10338, 

GPO KUALA LUMPUR,

50710 WILAYAH PERSEKUTUAN

TEL: +603-6204 7788

EMEL: cru@cimb.com

 

PELABUR YANG TIDAK BERPUAS HATI DENGAN KEPUTUSAN CRU KAMI BOLEH MENGEMUKAKAN KES MEREKA KEPADA PUSAT PENYELESAIAN PERTIKAIAN INDUSTRI SEKURITI (“SIDREC”). PELABUR JUGA BOLEH MENGARAHKAN ADUAN MEREKA KEPADA JABATAN HAL EHWAL PELABUR DAN PENGADUAN WALAUPUN PELABUR SUDAH MEMULAKAN PROSES PENYELESAIAN PERTIKAIAN DENGAN SIDREC.

 

Dana unit amanah tidak dilindungi oleh PIDM.

 

Bahan ini tidak diulas oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).