Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Faedah & Keistimewaan

Pengurusan Profesional Mampu Milik Mudah
Pengurusan Profesional
Mampu Milik
Mudah

 

Unit Amanah Harga Berubah ASNB

yang tersedia melalui CIMB Clicks

              

  Unit Amanah Harga Berubah ASNB
1. ASN*** 7. ASN Sara 2
2. ASN Equity 2***
8. ASN Equity 5
3. ASN Equity 3 9. ASN Imbang 3 Global
4. ASN Imbang 1 10. ASN Equity Global
5. ASN Imbang 2 11. ASN Sukuk
6. ASN Sara 1  
Jika anda pelabur Unit Amanah Harga Berubah ASNB pertama kali.
Sebelum anda mula melabur dalam Unit Amanah Harga Berubah ASNB melalui CIMB Clicks, jangan lupa untuk memautkan akaun anda.
Anda kini boleh melabur dengan lancar melalui CIMB Clicks.

Baru Bersama CIMB Bank?

Mohon untuk Akaun Simpanan CIMB di sini.

Pelanggan CIMB Bank & belum mendaftar untuk CIMB Clicks?

Penafian ASNB

DOKUMEN INI DISEDIAKAN KEPADA ANDA UNTUK TUJUAN MAKLUMAT SAHAJA DAN TIDAK BOLEH DITERBITKAN SEMULA, DIEDARKAN ATAU DISIARKAN OLEH MANA-MANA PENERIMA UNTUK SEBARANG TUJUAN LAIN. IA TIDAK HARUS DITAFSIRKAN SEBAGAI SATU TAWARAN ATAU RAYUAN UNTUK MEMBELI ATAU MELANGGAN. MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DI SINI TELAH DIPEROLEHI DARIPADA SUMBER-SUMBER YANG DIYAKINI BOLEH DIPERCAYAI DAN TERKINI PADA TARIKH PENERBITAN. TIADA SEBARANG PERWAKILAN ATAU WARANTI DIBUAT MAHUPUN TERDAPAT PENERIMAAN APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI YANG DIBUAT TERHADAP KETEPATAN, KESEMPURNAAN ATAU KEBENARAN MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DI SINI. UNGKAPAN-UNGKAPAN PENDAPAT YANG TERKANDUNG DI SINI ADALAH TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN TANPA NOTIS. PELABURAN DALAM UNIT AMANAH BUKAN MERUPAKAN OBLIGASI, DEPOSIT BANK, JAMINAN ATAU DILINDUNGI OLEH CIMB BANK BERHAD / CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (“CIMB”) DAN TERTAKLUK KEPADA RISIKO PELABURAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEMUNGKINAN KEHILANGAN WANG POKOK YANG DILABURKAN. PARA PELABUR ADALAH DINASIHATKAN AGAR MEMBACA DAN MEMAHAMI “PRODUCT HIGHLIGHTS SHEET”, PROSPEKTUS INDUK / MEMORANDUM INFORMASI DAN PROSPEKTUS INDUK TAMBAHANNYA / MEMORANDUM INFORMASI BAGI UNIT AMANAH YANG TELAH DIDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA SEKURITI, SEBELUM MELABUR. UNTUK SALINAN “PRODUCT HIGHLIGHTS SHEET” DAN PROSPEKTUS / MEMORANDUM INFORMASI, KUNJUNGI CAWANGAN KAMI YANG BERHAMPIRAN. HARGA UNIT DAN PENGAGIHAN PENDAPATAN, JIKA ADA, MUNGKIN NAIK ATAU TURUN. PARA PELABUR JUGA HARUS MEMPERTIMBANGKAN SEMUA YURAN DAN CAJ YANG TERLIBAT SEBELUM MELABUR. UNIT-UNIT AKAN DITERBITKAN DENGAN PENERIMAAN BORANG PERMOHONAN YANG LENGKAP DAN TERTAKLUK KEPADA TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA. PRESTASI DANA YANG LALU BUKAN PETUNJUK PRESTASI MASA DEPAN DAN PENGAGIHAN PENDAPATAN ADALAH TIDAK DIJAMIN. PARA PELABUR HARUS BERGANTUNG PADA PENILAIAN MEREKA SENDIRI UNTUK MENILAI MERIT DAN RISIKO-RISIKO MANA-MANA PELABURAN. PARA PELABUR HARUS BERUNDING TERUS ATAU MENDAPATKAN NASIHAT PROFESIONAL SEKIRANYA MEMPUNYAI SEBARANG KERAGUAN BERHUBUNG DENGAN TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL. UNIT AMANAH TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA. PELABUR TIDAK PATUT MEMBUAT BAYARAN TUNAI KEPADA PERUNDING UNIT AMANAH ATAU MENGELUARKAN CEK ATAS NAMA UNIT AMANAH.

 

PELABUR TIDAK DILINDUNGI OLEH DANA PAMPASAN DI BAWAH SEKSYEN 158 AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007 (APMP). DANA PAMPASAN TIDAK DILANJUTKAN KEPADA PELABUR YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENYELEWENGAN, PENYALAHGUNAAN BERUNSUR PENIPUAN WANG ATAU LAIN-LAIN HARTA OLEH PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA ATAU WAKIL CIMB BANK BERHAD DAN CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (“CIMB”). APABILA PERLABUR MENGALAMI KERUGIAN WANG AKIBAT KEADAAN DI ATAS YANG BERKAIT DENGAN TINDAKAN PEKERJA CIMB, PELABUR BOLEH MEMBUAT ADUAN KEPADA UNIT RESOLUSI PELANGGAN (CRU) KAMI DI ALAMAT, NOMBOR TALIAN DAN E-MEL BERIKUT.

 

UNIT RESOLUSI PELANGGAN (CRU)
PETI SURAT 10338,
PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR,
50710 WILAYAH PERSEKUTUAN
TEL: +603-6204 7788
EMAIL: cru@cimb.com

 

PELABUR YANG TIDAK BERPUAS HATI DENGAN KEPUTUSAN “CRU” KAMI BOLEH MERUJUK KES KEPADA PUSAT RESOLUSI PERTIKAIAN INDUSTRI SEKURITI (“SIDREC”). PELABUR JUGA BOLEH MERUJUK ADUAN TERSEBUT KEPADA SURUHANJAYA SEKURITI JABATAN URUSAN PELABUR & ADUAN WALAUPUN PERTIKAIAN RESOLUSI PROSES DENGAN SIDREC TELAH DIMULAKAN.

 

Unit Amanah Harga Berubah ASNB diurus niaga menggunakan mekanisme harga hadapan.

 

1. Untuk Unit Amanah Harga Berubah ASNB tanpa pelaburan asing: 

Penilaian Dana dijalankan selepas jam 5.00 petang pada hari perniagaan yang sama (hari T), dengan syarat transaksi dijalankan sebelum waktu penutupan pada pukul 4.00 petang. Oleh itu, NAB Dana harian akan diterbitkan selepas satu (1) hari perniagaan (T+1).

 


2. Untuk Unit Amanah Harga Berubah ASNB dengan pelaburan asing: 

Penilaian Dana dijalankan selepas jam 5.00 petang pada hari perniagaan berikutnya (T+1) disebabkan perbezaan zon masa pasaran asing. Oleh itu, NAB Dana harian akan diterbitkan selepas dua (2) hari perniagaan (T+2).

 

***Eksklusif untuk Bumiputera

 

Unit Amanah Harga Berubah Amanah Saham Nasional Berhad tidak dilindungi oleh PIDM.
Bahan ini belum disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (“SC”).
Ahli PIDM.
Tertakluk pada Terma dan Syarat.