Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kadar Dividen Menarik Pelaburan Yang Rendah Mudah Transaksi Segera
Kadar Dividen Menarik
Pelaburan Yang Rendah
Mudah
Transaksi Segera

Unit Amanah ASNB yang disediakan melalui CIMB Clicks dan mesin Teler Automatik (ATM) CIMB

Amanah Saham Bumiputra (ASB) 
Amanah Saham 2 Wawasan (ASM2 Wawasan)
Amanah Saham Bumiputera 3 Didik (ASB3 Didik)
Amanah Saham Malaysia (ASM)
Amanah Saham Malaysia 3 (ASM3)
Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB 2)

Langkah-langkah mudah untuk memulakan pelaburan anda dalam Unit Amanah ASNB melalui CIMB Clicks dan mesin Teler Automatik (ATM) 

 

Untuk Pengguna Desktop

Untuk Pengguna Web Mudah Alih

Selain daripada itu, anda boleh mengikuti langkah-langkah terperinci untuk memulakan pelaburan ASNB anda melalui CIMB Clicks

 

BAGI PENGGUNA Mesin Teler Automatik (ATM) CIMB

 

Semakan Baki

•Masukkan Kad Debit Mastercard CIMB 

•Pilih "ASNB"

•Skrin Deklarasi - Pilih "Yes"

•Pilih "Balance Inquiry”

•Taip Kod Unit Amanah

•Baki terkini akan dipaparkan

 

Langganan

•Masukkan Kad Debit Mastercard CIMB 

•Pilih "ASNB"

•Skrin Deklarasi - Pilih "Yes"

•Pilih "Subscription"

•Pilih "CIMB To ASNB Own Account"

•Taip Kod Unit Amanah

•Masukkan jumlah untuk melanggan (Minimum RM100)

•Yuran transaksi (RM1.00) akan dipaparkan. Pilih "Yes" untuk teruskan

•Pilih akaun untuk didebitkan

•Pilih "ASNB UHID" (ID Pemegang Unit)

•Sahkan maklumat

•Slip akan dijanakan untuk rujukan pelanggan

Baru bersama dengan CIMB? Mohon Akaun Simpanan CIMB di sini. 

 

 

 

Pelanggan CIMB tetapi belum mendaftar dengan CIMB Clicks? 

 

Ciri-ciri

 • Pelaburan minimum adalah RM100 melalui Mesin Teler Automatik (ATM) CIMB (Transaksi segera)
 • Pelaburan minimum adalah RM1.00 melalui CIMB Clicks untuk ASB, ASM 2 Wawasan, ASM, ASB 3 Didik, ASM 3, dan RM10.00 untuk ASB 2.
 • Pelaburan Unit Amanah ASNB yang fleksibel dan mudah melalui CIMB Clicks

Kadar dan Caj

 • Yuran RM1.00 bagi setiap transaksi
 • Semua yuran dan caj di atas adalah tertakluk kepada cukai kerajaan pada kadar semasa, di mana berkenaan. 

Soalan Lazim