Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Fleksibel dan Berpatutan Tambah nilai melalui CIMB Clicks Simpanan persaraan tambahan Pelbagai Pilihan Skim Pelaburan Pelepasan Cukai Peribadi Tambahan
Fleksibel dan Berpatutan
Tambah nilai melalui CIMB Clicks
Simpanan persaraan tambahan
Pelbagai Pilihan Skim Pelaburan
Pelepasan Cukai Peribadi Tambahan

Kelayakan

  • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
  • Warganegara Malaysia atau Penduduk Tetap atau bukan Penduduk Tetap (dengan permit kerja)

Nota Penting

PENAFIAN CIMB BANK BERHAD

 

DOKUMEN INI DIBERIKAN KEPADA ANDA UNTUK TUJUAN MAKLUMAT SAHAJA DAN TIDAK BOLEH DIHASILKAN SEMULA, DIAGIHKAN ATAU DITERBITKAN OLEH MANA-MANA PIHAK UNTUK TUJUAN LAIN. IA TIDAK BOLEH DIANGGAP SEBAGAI TAWARAN ATAU PENGUMPANAN TAWARAN UNTUK PEMBELIAN ATAU LANGGANAN. MAKLUMAT YANG TERKANDUNG SI SINI TELAH DITERBITKAN DARIPADA SUMBER YANG BOLEH DIPERCAYAI DAN TERKINI MENGIKUT TARIKH PENERBITAN. TIADA PERWAKILAN ATAU JAMINAN DIBUAT ATAU TIADA PENERIMAAN TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI YANG DIBUAT TERHADAP KETEPATAN, KELENGKAPAN ATAU KETETAPAN MAKLUMAT YANG TERDAPAT DI SINI. EKSPRESI PENDAPAT YANG TERDAPAT DI SINI TERTAKLUK PADA PERUBAHAN TANPA SEBARANG NOTIS. PELABURAN DALAM SKIM PERSARAAN SWASTA PRS) BUKANLAH KEWAJIPAN, DEPOSIT KE DALAM, DIJAMIN ATAU DILINDUNGI OLEH CIMB BANK BERHAD (PIHAK ‘BANK’) DAN TERTAKLUK PADA RISIKO PELABURAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEMUNGKINAN KERUGIAN AMAUN PRINSIPAL YANG DILABURKAN. PELABUR DINASIHATKAN UNTUK MEMBACA DAN MEMAHAMI HELAIAN RANGKUMAN PRODUK, DAN DOKUMEN PENDEDAHAN DAN JUGA PENDEDAHAN TAMBAHAN YANG TELAH BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA SEKURITI SEBELUM MELABUR. KUNJUNGI KAMI DI CAWANGAN BERDEKATAN UNTUK MENDAPATKAN HELAIAN RANGKUMAN PRODUK, DAN DOKUMEN PENDEDAHAN. HARGA UNIT DAN PENGAGIHAN PENDAPATAN, JIKA ADA, MUNGKIN NAIK ATAU TURUN. PELABUR JUGA PERLU PERTIMBANGKAN SEMUA FI DAN CAJ YANG TERLIBAT SEBELUM MULA MELABUR. UNIT AKAN DIKELUARKAN DENGAN PENERIMAAN BORANG LENGKAP DAN TERTAKLUK PADA TERMA & SYARAT YANG TERKANDUNG DI SINI. PRESTASI DANA YANG TERDAHULU BUKAN PETUNJUK PRESTASI MASA AKAN DATANG DAN PENGAGIHAN PENDAPAT TIDAK DIJAMIN. PELABUR PERLU BERGANTUNG PADA PENILAIAN SENDIRI UNTUK MENILAI MERIT DAN RISIKO SETIAP PELABURAN. PELABUR YANG RAGU-RAGU DENGAN TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH MEREKA PERLU BERUNDING DENGAN PAKAR PENASIHAT SECARA SERTA-MERTA. SKIM PERSARAAN SWASTA (PRS) TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA. PELABUR TIDAK SEPATUTNYA MEMBUAT PEMBAYARAN DALAM BENTUK WANG TUNAI KEPADA PERUNDING SKIM PERSARAAN SWASTA (PRS) ATAU MENGELUARKAN CEK DI ATAS NAMA PERUNDING SKIM PERSARAAN SWASTA (PRS).

 

PELABUR TIDAK DILINDUNGI OLEH DANA PAMPASAN DI BAWAH SEKSYEN 158 AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007 (CMSA). DANA PAMPASAN TIDAK DILANJUTKAN KEPADA PELABUR YANG MENGALAMI KERUGIAN KEWANGAN SEBAGAI PUNCA DARIPADA PENYALAGUNAAN ATAU PENIPUAN  WANG ATAU LAIN-LAIN HARTANAH, OLEH PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA ATAU PERWAKILAN CIMB BANK BERHAD DAN CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (“CIMB”). DI MANA PELABUR MENGALAMI KERUGIAN KEWANGAN DI ATAS YANG BERKAITAN DENGAN TINDAKAN PEKERJA CIMB, PELABUR BOLEH MEMBUAT ADUAN DENGAN UNIT PENYELESAIAN PELANGGAN (CRU) KAMI DI ALAMAT BERIKUT ATAU HUBUNGI NOMBOR YANG TERTERA DI BAWAH.

 

UNIT PENYELESAIAN PELANGGAN (CRU)

P.O. BOX 10338, 

GPO KUALA LUMPUR,

50710 WILAYAH PERSEKUTUAN

TEL: +603-6204 7788

EMEL: cru@cimb.com

 

PELABUR YANG TIDAK BERPUAS HATI DENGAN KEPUTUSAN CRU KAMI BOLEH MENGEMUKAKAN KES MEREKA KEPADA PUSAT PENYELESAIAN PERTIKAIAN INDUSTRI SEKURITI (“SIDREC”). PELABUR JUGA BOLEH MENGARAHKAN ADUAN MEREKA KEPADA JABATAN HAL EHWAL PELABUR DAN PENGADUAN WALAUPUN PELABUR SUDAH MEMULAKAN PROSES PENYELESAIAN PERTIKAIAN DENGAN SIDREC.