Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Pindaan Terma-Terma Dan Syarat-Syarat Produk Pembiayaan Peribadi-i Xpress Cash CIMB Islamic Bank Berhad

 

Pelanggan Yang Dihormati,

 

Kami dengan ini memberi anda notis dua puluh satu (21) hari kalendar bahawa Terma-Terma Dan Syarat-Syarat Pembiayaan Peribadi-i Xpress Cash CIMB Islamic Bank Berhad ("Terma-terma dan Syarat-syarat") akan disemak semula berkuatkuasa mulai 4 April 2024.

 

Untuk memudahkan rujukan, tabulasi klausa pindaan/disemak digariskan dan boleh dirujuk di dalam jadual di lampiran. Sebagai alternatif, anda boleh melihatnya di sini.

 

 

Terima Kasih.

Pihak Pengurusan

CIMB Islamic Bank Berhad