Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Notis Pindaan: Terma-Terma dan Syarat-Syarat Rate Protection Guarantee

 

29 Disember 2023

 

Para Pelanggan yang dihormati,

 

Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa Terma-terma dan Syarat-syarat untuk Rate Protection Guarantee telah dipinda dan akan berkuat kuasa mulai 19 Januari 2024.

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.