Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Pembiayaan Fleksibel Promosi
Pembiayaan Fleksibel
Promosi

Jadual Pembayaran Balik

Jumlah CashLite/CashLite-i pada 9.88%* setahun

 

Bayaran Bulanan
12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan
RM1,000 RM91.57 RM49.90 RM36.01 RM29.07
RM3,000 RM274.70 RM149.70 RM108.03 RM87.20
RM5,000 RM457.83 RM249.50 RM180.06 RM145.33

*Kadar faedah/ caj kemudahan perlu dibayar sama rata 9.88% setahun adalah bersamaan dengan kadar faedah/ caj kemudahan perlu dibayar efektif 17.76% setahun untuk 12 bulan, 17.95% setahun untuk 24 bulan, 17.72% setahun untuk 36 bulan, dan 17.41% setahun untuk 48 bulan.


EIR adalah ungkapan yang setara dengan kadar faedah rata / caj kemudahan perlu dibayar yang disebutkan di atas menggunakan kompaun dan berdasarkan kadar faedah tahunan / caj kemudahan perlu dibayar.

Nota Penting

 • CIMB Bank/CIMB Islamic berhak untuk meluluskan atau menolak permohonan mengikut budi bicara mutlaknya.
 • Jumlah minimum CashLite/CashLite-i untuk setiap permohonan adalah RM1,000 manakala jumlah maksimum tertakluk pada had kredit anda yang tersedia.
 • Bergantung pada had kredit anda yang tersedia ketika proses kelulusan, CIMB Bank/CIMB Islamic boleh meluluskan atau membayar jumlah CashLite/CashLite-i yang lebih rendah berbanding jumlah yang dimohon.
 • Selepas permohonan CashLite/CashLite-i anda diluluskan, had kredit terkumpul yang tersedia akan dikurangkan sementara mengikut jumlah sama seperti jumlah CashLite/CashLite-i yang diluluskan dan caj pemindahan antara bank (“IBG”) yang berkaitan.
 • Jumlah CashLite/CashLite-i yang diluluskan akan dibayar kepada akaun bank yang dipilih dalam tempoh 5 hari bekerja bermula dari hari permohonan.
 • Pembayaran Bulanan CashLite/CashLite-i akan tertera di dalam penyata kad kredit/kad kredit-i CIMB anda.
 • Pembayaran bulanan CashLite/CashLite-i perlu dibayar secara penuh mengikut tarikh cukup tempoh kad kredit/kad kredit-i setiap bulan. Caj pembayaran/caj pampasan lewat 1% akan dikenakan untuk baki tertunggak pembayaran bulanan CashLite/CashLite-i (tertakluk pada jumlah minimum RM10 atau maksimum RM100). Caj pembiayaan/caj kemudahan 18% setahun akan dikenakan untuk jumlah tertunggak dan baki tidak dibayar kepada Bank di bawah kemudahan CashLite/CashLite-i.
 • Tiada Mata Bonus atau rebat tunai akan diberikan di bawah program ini.