Manfaat & Keistimewaan

Pembiayaan Fleksibel
Pembiayaan Fleksibel

Jadual Pembayaran Balik

Jumlah CashLite pada 9.88%* setahun

 

Bayaran Bulanan
12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan
RM1,000 RM91.57 RM49.90 RM36.01 RM29.07
RM3,000 RM274.70 RM149.70 RM108.03 RM87.20
RM5,000 RM457.83 RM249.50 RM180.06 RM145.33

*Kadar faedah sama rata 9.88% setahun adalah bersamaan dengan kadar faedah efektif 17.76% setahun untuk 12 bulan, 17.95% setahun untuk 24 bulan, 17.72% setahun untuk 36 bulan, dan 17.41% setahun untuk 48 bulan. Kadar faedah efektif adalah kadar faedah produk kewangan yang mempunyai faedah pengkompaunan tahunan.

Nota Penting

  • CIMB Bank berhak untuk meluluskan atau menolak permohonan mengikut budi bicara mutlaknya.
  • Jumlah minimum CashLite untuk setiap permohonan adalah RM1,000 manakala jumlah maksimum tertakluk pada had kredit anda yang tersedia.
  • Bergantung pada had kredit anda yang tersedia ketika proses kelulusan, CIMB Bank boleh meluluskan atau membayar jumlah CashLite yang lebih rendah berbanding jumlah yang dimohon.
  • Selepas permohonan CashLite anda diluluskan, had kredit terkumpul yang tersedia akan dikurangkan sementara mengikut jumlah sama seperti jumlah CashLite yang diluluskan dan caj pemindahan antara bank (“IBG”) yang berkaitan.
  • Jumlah CashLite yang diluluskan akan dibayar kepada akaun bank yang dipilih dalam tempoh 5 hari bekerja bermula dari hari permohonan.
  • Pembayaran Bulanan CashLite akan tertera di dalam penyata kad kredit CIMB anda.
  • Pembayaran bulanan CashLite perlu dibayar secara penuh mengikut tarikh cukup tempoh kad kredit setiap bulan. Caj pembayaran lewat 1% akan dikenakan untuk baki tertunggak pembayaran bulanan CashLite (tertakluk pada jumlah minimum RM10 atau maksimum RM100). Caj pembiayaan 18% setahun akan dikenakan untuk jumlah tertunggak dan baki tidak dibayar kepada Bank di bawah kemudahan CashLite.
  • Tiada Bonus Points atau rebat tunai diberikan untuk program ini.