Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Simpanan Untung Fleksibiliti Faedah Tambahan
Simpanan Untung
Fleksibiliti
Faedah Tambahan

Kelayakan

Sah untuk pelanggan Pembiayaan Perumahan Flexi dan Pembiayaan Premis Perniagaan Flexi sahaja

 

Tidak dilindungi oleh PIDM. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

  • Kad Pengenalan atau pasport
  • Deposit permulaan minimum RM50

Kadar Untung

Untuk kadar untung, klik di sini.

Berdasarkan konsep Shariah Mudarabah.

 

Nota Penting

TIDAK DILINDUNGI OLEH PIDM.

 

PENAFIAN PENTING

INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT DENGAN PRESTASI ASET SANDARAN DAN BUKANNYA PRODUK DEPOSIT.

 

AMARAN

PULANGAN PADA AKAUN PELABURAN INI AKAN TERKESAN OLEH PRESTASI ASET SANDARAN. PRINSIPAL DAN PULANGAN TIDAK DIJAMIN DAN PEMEGANG AKAUN BERISIKO UNTUK TIDAK MEMPEROLEH PULANGAN. JIKA PELABURAN DITEBUS AWAL, PEMEGANG AKAUN BOLEH MENGALAMI KERUGIAN UNTUK SEBAHAGIAN ATAU SEPENUHNYA DARIPADA JUMLAH PRINSIPAL KESELURUHAN YANG DILABURKAN. AKAUN PELABURAN INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (“PIDM”).