Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) Dan Kadar Keuntungan Indikatif Untuk Akaun Baru/Diperbaharui (berkuatkuasa 16 Ogos 2022)

 

     
Tanpa Promosi

Promosi
Tempoh (bulan) 3 6 12 3 6 12
Kadar Keuntungan Indikatif (setahun)

2.20% 

2.30% 

2.45% 

2.60% 2.70% 3.20%
Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) kepada pemegang Akaun

50% atau lebih

50% atau lebih

50% atau lebih

50% atau lebih 50% atau lebih 50% atau lebih
Pelaburan Minimum

RM1,000

RM1,000

RM1,000

RM10,000 RM10,000 RM10,000

Tempoh Promosi

tiada

tiada

tiada

15 Julai 2022 - 15 September 2022

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.

Akaun Pelaburan Berjangka (TIA-i) — Kadar Pulangan Sebenar bagi Akaun Sedia Ada

 

Tarikh kemaskini: 16 Ogos 2022

 

Nota: Sejarah prestasi pelaburan bukan petunjuk prestasi untuk masa depan.

  Tanpa Promosi

Promosi

Pelanggan CIMB Preferred Sahaja

 

(1 Jun 2021 - 31 Ogos 2021)

Promosi

Pelanggan CIMB Preferred Sahaja

 

(1 Sep 2021 - 16 Jan 2022)

Promosi

Pelanggan CIMB Preferred Sahaja

 

(1 Feb 2022 - 30 Apr 2022)

Promosi

 

(25 Mei 2022 - 30 Jun 2022)

 

Promosi

 

(15 Jul 2022 - 15 Sep 2022)

Tempoh (bulan)

3

6 12 12 6 12 6 3 6 12 3 6 12
Kadar Pulangan kepada Pemegang Akaun (Setahun) 2.20% 2.30% 2.45% 2.45% 2.40% 2.55% 2.40% 2.45% 2.55% 2.65% 2.60% 2.70% 3.20%
Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR)(Pemegang akaun: Bank) 50 : 50 50 : 50 50 : 50 50 : 50 50 : 50 51 : 49 50 : 50 50 : 50 51 : 49 53 : 47 52 : 48 54 : 46 64 : 36
Tarikh berkuatkuasa
1 Julai 2022 - 31 Julai 2022

Tempoh Berkuatkuasa: 16 Ogos 2022 - 15 September 2022

Special Mudharabah Investment Account-i (SMIA-i) 

Tempoh

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR)

(Pemegang akaun: Bank)

Kadar pulangan kepada pemegang akaun

(Kadar Indikatif)

Pelaburan Minimum
TIADA

5 : 95

0.17% setahun RM50

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.