Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) Dan Kadar Keuntungan Indikatif Untuk Akaun Baru/Diperbaharui (Berkuatkuasa 1 Mar 2024)

  Tanpa promosi
Tempoh (Bulan) 3 6 12 15 18 24
Kadar Keuntungan Indikatif (setahun) 2.55% 2.65% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70%
Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) kepada pemegang Akaun 50% atau lebih 50% atau lebih 50% atau lebih 50% atau lebih 50% atau lebih 50% atau lebih
Pelaburan Minimum  RM1,000 RM1,000 RM1,000 RM1,000 RM1,000 RM1,000

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.

Akaun Pelaburan Berjangka (TIA-i) — Kadar Pulangan Sebenar bagi Akaun Sedia Ada

 

Tarikh kemaskini: 15 Mar 2024

 

Nota: Sejarah prestasi pelaburan bukan petunjuk prestasi untuk masa depan.

  Tanpa Promosi
Tempoh (Bulan)

3

6 12 15 24
Kadar Keuntungan Indikatif (setahun) 2.55% 2.65% 2.70% 2.70% 2.70%
Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) Kepada Pemegang Akaun  82 : 18 83 : 17 83 : 17 83 : 17 83 : 17
Tempoh Berkuatkuasa 1 Feb 2024 - 29 Feb 2024

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) Dan Kadar Pulangan Sebenar Untuk Akaun Baru/Diperbaharui (Berkuatkuasa 1 Feb 2024)

6 Bulan 12 Bulan
Kadar Keuntungan Indikatif (setahun)

      Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) 

kepada pemegang akaun

Kadar Keuntungan Indikatif (setahun)

    Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) 

kepada pemegang akaun

3.80% 87 : 13 3.85% 87 : 13
3.85% 87 : 13 3.90% 88 : 12
3.95% 87 : 13 3.95% 88 : 12
5.98% 91 : 9 4.00% 88 : 12
6.00% 92 : 8 4.10% 88 : 12
6.28% 92 : 8 4.15% 88 : 12
6.40% 92 : 8 4.30% 89 : 11
6.80% 92 : 8    
Tempoh Berkuatkuasa 1 Feb 2024 - 29 Feb 2024

Special Mudharabah Investment Account-i (SMIA-i) 

Tempoh

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR)

(Pemegang akaun: Bank)

Kadar pulangan kepada pemegang akaun

(Kadar Indikatif)

Pelaburan Minimum
TIADA

5 : 95

0.21% setahun RM50
Tarikh Berkuatkuasa 1 Mar 2024

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.

Akaun Pelaburan Harian Tanpa Had-i (DURIAN-i)

Tempoh

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR)

(Pemegang akaun: Bank)

Kadar pulangan kepada pemegang akaun

(Kadar Indikatif)

Pelaburan Minimum
TIADA

1 : 99

0.05% setahun RM50
Tarikh Berkuatkuasa 1 Mar 2024

 

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.