Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) Dan Kadar Keuntungan Indikatif Untuk Akaun Baru/Diperbaharui (berkuatkuasa 17 Jul 2023)

 

     
Tanpa Promosi

Tempoh (bulan) 3 6 12
Kadar Keuntungan Indikatif (setahun)

2.55% 

2.65% 

2.70% 

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) kepada pemegang Akaun

50% atau lebih

50% atau lebih

50% atau lebih

Pelaburan Minimum

RM1,000

RM1,000

RM1,000

Tempoh Promosi

Tiada

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.

Akaun Pelaburan Berjangka (TIA-i) — Kadar Pulangan Sebenar bagi Akaun Sedia Ada

 

Tarikh kemaskini: 17 Jul 2023

 

Nota: Sejarah prestasi pelaburan bukan petunjuk prestasi untuk masa depan.

  Tanpa promotional
Tempoh (Bulan)

3

6 12
Kadar Keuntungan Indikatif (setahun) 2.55% 2.65% 2.70%
Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) Kepada Pemegang Akaun  50 : 50 50 : 50 51 : 49
Tarikh Berkuatkuasa 1 Jun 2023 - 30 Jun 2023
 

Promosi

(25 Mei 2022 - 30 Jun 2022)

 Promosi

(15 Jul 2022 - 15 Sep 2022)

 Promosi

(19 Sep 2022 - 18 Nov 2022)

Promosi

(19 Okt 2022 - 18 Nov 2022)

 Promosi

(9 Nov 2022 - 5 Jan 2022)

 Promosi (9 Nov 2022 - 29 Jan 2023)

Promosi

(26 Jan 2023 - 9 Mei 2023)

Promosi (10 May 2023 - 13 Jul 2023)

(*Sebenar sehingga 5 Jun 2023 sebelum semakan semula)

Tempoh (Bulan) 12 12 12 12 12 6 12 6 12 6 12
Kadar Keuntungan  (setahun) 2.65% 3.20% 3.55% 3.70% 4.05% 4.00% 4.15% 4.05% 4.30% 4.00% 4.10%

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) kepada pemegang Akaun

50 : 50 60 : 40 67 : 33 69 : 31 76 : 24 75 : 25 78 : 22 76 : 24 81 : 19 75 : 25 77 : 23
Tarikh Berkuatkuasa 1 Jun 2023 - 30 Jun 2023

Tempoh Berkuatkuasa: 17 Jul 2023 - 16 Aug 2023

Special Mudharabah Investment Account-i (SMIA-i) 

Tempoh

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR)

(Pemegang akaun: Bank)

Kadar pulangan kepada pemegang akaun

(Kadar Indikatif)

Pelaburan Minimum
TIADA

5 : 95

0.21% setahun RM50

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.

Akaun Pelaburan Harian Tanpa Had-i (DURIAN-i)

Tempoh

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR)

(Pemegang akaun: Bank)

Kadar pulangan kepada pemegang akaun

(Kadar Indikatif)

Pelaburan Minimum
TIADA

1 : 99

0.05% setahun RM50

 

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.