Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) Dan Kadar Keuntungan Indikatif Untuk Akaun Baru/Diperbaharui (berkuatkuasa 16 Apr 2021)

Tempoh

     
3 Bulan

 

6 Bulan 12 Bulan
Kadar Keuntungan Indikatif

2.20% setahun

2.30% setahun

2.45% setahun

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) kepada pemegang Akaun

50% atau lebih

50% atau lebih

50% atau lebih

Pelaburan Minimum

RM1,000

RM1,000

RM1,000

Tempoh Promosi

tiada

tiada

tiada

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.

Tarikh kemaskini: 16 Apr 2021

 

 

Akaun Pelaburan Berjangka (TIA-i) — Kadar Pulangan Sebenar bagi Akaun Sedia Ada

  Tanpa Promosi
Tempoh (Bulan)

3

6 12
Kadar Pulangan kepada Pemegang Akaun 2.20% 2.30% 2.45%
Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR)(Pemegang akaun: Bank) 38 : 62 39 : 61 42 : 58
Tarikh berkuatkuasa 1 Mar – 31 Mar

Nota: Sejarah prestasi pelaburan bukan petunjuk prestasi untuk masa depan.

Tempoh Berkuatkuasa: 16 Apr 2021 - 15 May 2021

Special Mudharabah Investment Account-i (SMIA-i) 

Tempoh

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR)

(Pemegang akaun: Bank)

Kadar pulangan kepada pemegang akaun

TIADA

5 : 95

0.13% setahun*

Nota: *Kadar indikatif

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) Dan Kadar Keuntungan Indikatif

Tempoh

TIADA

Kadar Keuntungan Indikatif

0.13% setahun

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) kepada pemegang Akaun

5 : 95

Pelaburan Minimum

RM50

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.