Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) Dan Kadar Keuntungan Indikatif Untuk Akaun Baru/Diperbaharui (berkuatkuasa 5 Januari 2023)

 

     
Tanpa Promosi

Promosi
Tempoh (bulan) 3 6 12 3 6 12
Kadar Keuntungan Indikatif (setahun)

2.55% 

2.65% 

2.70% 

3.45% 4.00% 4.30%
Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) kepada pemegang Akaun

50% atau lebih

50% atau lebih

50% atau lebih

50% atau lebih 50% atau lebih 50% atau lebih
Pelaburan Minimum

RM1,000

RM1,000

RM1,000

RM10,000 RM10,000 RM10,000

Tempoh Promosi

Tiada

5 Januari 2023 - 29 Januari 2023

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.

Akaun Pelaburan Berjangka (TIA-i) — Kadar Pulangan Sebenar bagi Akaun Sedia Ada

 

Tarikh kemaskini: 16 Disember 2022

 

Nota: Sejarah prestasi pelaburan bukan petunjuk prestasi untuk masa depan.

  Tanpa Promosi

Promosi

Pelanggan CIMB Preferred Sahaja

(1 Sep 2021 - 16 Jan 2022)           

Promosi

 

(25 Mei 2022 - 30 Jun 2022)

Promosi

 

(15 Jul 2022 - 15 Sep 2022)

Promosi

 

(19 Sep 2022 - 18 Okt 2022)

Promosi

 

(19 Okt 2022 - 18 Nov 2022)

Promosi

 

(9 Nov 2022 - 5 Jan 2023)

Tempoh (bulan)

3

6 12 12 6 12 3 6 12 3 6 12 3 6 12 3 6 12
Kadar Pulangan kepada Pemegang Akaun (Setahun) 2.55% 2.65% 2.70% 2.55% 2.55% 2.65% 2.60% 2.70% 3.20% 2.85% 3.05% 3.55% 2.85% 3.40% 3.70% 3.45% 3.85% 4.05%
Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR)(Pemegang akaun: Bank) 54 : 46 56 : 44 57 : 43 54 : 46 54 : 46 56 : 44 55 : 45 57 : 43 68 : 32 60 : 40 65 : 35 75 : 25 60 : 40 72 : 28 78 : 22 73 : 27 82 : 28 86 : 14
Tarikh berkuatkuasa
1 November 2022 - 30 November 2022      

Tempoh Berkuatkuasa: 16 Disember 2022 - 15 Januari 2022

Special Mudharabah Investment Account-i (SMIA-i) 

Tempoh

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR)

(Pemegang akaun: Bank)

Kadar pulangan kepada pemegang akaun

(Kadar Indikatif)

Pelaburan Minimum
TIADA

5 : 95

0.19% setahun RM50

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.