Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) Dan Kadar Keuntungan Indikatif Untuk Akaun Baru/Diperbaharui (berkuatkuasa 16 Apr 2022)

 

     
Tanpa Promosi

Promosi
Tempoh (bulan) 3 6 12 6
Kadar Keuntungan Indikatif (setahun)

2.20% 

2.30% 

2.45% 

2.40%
Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) kepada pemegang Akaun

50% atau lebih

50% atau lebih

50% atau lebih

50% atau lebih
Pelaburan Minimum

RM1,000

RM1,000

RM1,000

RM10,000

Tempoh Promosi

tiada

tiada

tiada

1 Apr - 31 Mei 2022

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.

Akaun Pelaburan Berjangka (TIA-i) — Kadar Pulangan Sebenar bagi Akaun Sedia Ada

 

Tarikh kemaskini: 16 Apr 2022

  Tanpa Promosi

Promosi

Pelanggan CIMB Preferred PCRR Sahaja

 

(1 Apr 2021 - 15 Mei 2021)

Promosi

Pelanggan CIMB Preferred Sahaja

 

(1 Jun 2021 - 31 Ogos 2021)

Promosi

Pelanggan CIMB Preferred Sahaja

 

(1 Sep 2021 - 16 Jan 2022)

Promosi

Pelanggan CIMB Preferred Sahaja

 

(1 Feb 2022 - 31 Mar 2022)

Tempoh (bulan)

3

6 12 12 12 6 12 6
Kadar Pulangan kepada Pemegang Akaun (p.a.) 2.20% 2.30% 2.45% 2.50% 2.45% 2.40% 2.55% 2.40%
Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR)(Pemegang akaun: Bank) 50 : 50 50 : 50 50 : 50 50 : 50 50 : 50 50 : 50 51 : 49 50 : 50
Tarikh berkuatkuasa 1 Mar 2022 - 31 Mar 2022 1 Mar 2022 - 31 Mar 2022 1 Mar 2022 - 31 Mar 2022 1 Mar 2022 - 31 Mar 2022 1 Mar 2022 - 31 Mar 2022

Nota: Sejarah prestasi pelaburan bukan petunjuk prestasi untuk masa depan.

Tempoh Berkuatkuasa: 16 Apr 2022 - 15 May 2022

Special Mudharabah Investment Account-i (SMIA-i) 

Tempoh

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR)

(Pemegang akaun: Bank)

Kadar pulangan kepada pemegang akaun

(Kadar Indikatif)

Pelaburan Minimum
TIADA

5 : 95

0.15% setahun RM50

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.