Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen Eksklusif Unit Amanah Dalam Talian

Tingkatkan kekayaan anda dengan Unit Amanah

Kali pertama melabur dalam Unit Amanah1 melalui CIMB Clicks?

 

Dapatkan peluang menikmati ganjaran tunai sehingga RM200

atas caj jualan 1.5% anda.

Tempoh kempen: 6 Mei 2024 - 31 Julai 2024

Nota Penting
 

1. Pelabur kali pertama Unit Amanah (“UT”) ditakrifkan sebagai pelanggan individu CIMB yang baru kepada Produk Amanah Unit (“NTP”) yang belum melabur dalam Unit Amanah (“UT”) melalui CIMB Clicks dari 1 Januari 2023 hingga 30 April 2024.

 

2. Pelanggan yang telah membuka akaun UT dalam CIMB Clicks tetapi belum pernah melabur sebelum ini, iaitu baki akaun UT adalah kosong sejak dibuka, juga layak.

 

3. Jumlah hadiah keseluruhan adalah terhad kepada RM3,600. Pemenang akan dipilih dan diberikan ganjaran berdasarkan jumlah pelaburan tertinggi sehingga bekalan hadiah habis.

 

4. Pelanggan Layak yang memenuhi Kriteria Kempen akan menerima diskaun sehingga RM200 pada Caj Jualan (1.5%) pembelian Unit Amanah mereka.

 

5. Semua dana pasaran wang dan Dana Harga Berubah Amanah Saham Nasional Berhad adalah tidak layak.

KENYATAAN CIMB

DOKUMEN INI DISEDIAKAN KEPADA ANDA UNTUK TUJUAN MAKLUMAT SAHAJA DAN TIDAK BOLEH DITERBITKAN SEMULA, DIEDARKAN ATAU DISIARKAN OLEH MANA-MANA PENERIMA UNTUK SEBARANG TUJUAN LAIN. IA TIDAK HARUS DITAFSIRKAN SEBAGAI SATU TAWARAN ATAU RAYUAN UNTUK MEMBELI ATAU MELANGGAN. MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DI SINI TELAH DIPEROLEHI DARIPADA SUMBER-SUMBER YANG DIYAKINI BOLEH DIPERCAYAI DAN TERKINI PADA TARIKH PENERBITAN. TIADA SEBARANG PERWAKILAN ATAU WARANTI DIBUAT MAHUPUN TERDAPAT PENERIMAAN APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI YANG DIBUAT TERHADAP KETEPATAN, KESEMPURNAAN ATAU KEBENARAN MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DI SINI. UNGKAPAN-UNGKAPAN PENDAPAT YANG TERKANDUNG DI SINI ADALAH TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN TANPA NOTIS.PELABURAN DALAM UNIT AMANAH MERUPAKAN OBLIGASI, DEPOSIT BANK, JAMINAN ATAU DILINDUNGI OLEH CIMB BANK BERHAD / CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (‘CIMB’) DAN TERTAKLUK KEPADA RISIKO PELABURAN, TERMASUK KEMUNGKINAN KEHILANGAN WANG POKOK YANG DILABURKAN. PARA PELABUR ADALAH DINASIHATKAN AGAR MEMBACA DAN MEMAHAMI “PRODUCT HIGHLIGHTS SHEET”, PROSPEKTUS INDUK / MEMORANDUM INFORMASI DAN PROSPEKTUS INDUK TAMBAHANNYA / MEMORANDUM INFORMASI BAGI UNIT AMANAH YANG TELAH DIDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA SEKURITI, SEBELUM MELABUR. UNTUK SALINAN “PRODUCT HIGHLIGHTS SHEET” DAN PROSPEKTUS / MEMORANDUM INFORMASI, KUNJUNGI CAWANGAN KAMI YANG BERHAMPIRAN. HARGA UNIT DAN PENGAGIHAN PENDAPATAN, JIKA ADA, MUNGKIN NAIK ATAU TURUN. PARA PELABUR JUGA HARUS MEMPERTIMBANGKAN SEMUA YURAN DAN CAJ YANG TERLIBAT SEBELUM MELABUR. UNIT-UNIT AKAN DITERBITKAN DENGAN PENERIMAAN BORANG PERMOHONAN YANG LENGKAP DAN TERTAKLUK KEPADA TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA. PRESTASI DANA YANG LALU BUKAN PETUNJUK PRESTASI MASA DEPAN DAN PENGAGIHAN PENDAPATAN ADALAH TIDAK DIJAMIN. PARA PELABUR HARUS BERGANTUNG PADA PENILAIAN MEREKA SENDIRI UNTUK MENILAI RISIKO-RISIKO MANA-MANA PELABURAN DAN MERIT. PARA PELABUR HARUS BERUNDING TERUS ATAU MENDAPATKAN NASIHAT PROFESIONAL SEKIRANYA MEMPUNYAI SEBARANG KERAGUAN BERHUBUNG DENGAN TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL. UNIT AMANAH TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA. PELABUR TIDAK PATUT MEMBUAT BAYARAN TUNAI KEPADA PERUNDING UNIT AMANAH ATAU MENGELUARKAN CEK DENGAN NAMA ATAS PERUNDING UNIT AMANAH.

 

 

PELABUR TIDAK DILINDUNGI OLEH DANA PAMPASAN DI BAWAH SEKSYEN 158 AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007 (APMP). DANA PAMPASAN TIDAK DILANJUTKAN KEPADA PELABUR YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENYELEWENGAN, PENYALAHGUNAAN BERUNSUR PENIPUAN WANG ATAU LAIN-LAIN HARTA OLEH PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA ATAU WAKIL CIMB BANK BERHAD/CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (“CIMB”). APABILA PERLABUR MENGALAMI KERUGIAN WANG AKIBAT KEADAAN DI ATAS YANG BERKAIT DENGAN TINDAKAN PEKERJA CIMB, PELABUR BOLEH MEMBUAT ADUAN KEPADA UNIT RESOLUSI PELANGGAN (CRU) KAMI DI ALAMAT, NOMBOR TALIAN DAN E-MEL BERIKUT.

 

UNIT RESOLUSI PELANGGAN (CRU)

PETI SURAT 10338,

PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR,

50710 WILAYAH PERSEKUTUAN

TEL: +603-6204 7788

EMAIL: CRU@CIMB.COM

PELABUR YANG TIDAK BERPUAS HATI DENGAN KEPUTUSAN “CRU” KAMI BOLEH MERUJUK KES KEPADA PUSAT RESOLUSI PERTIKAIAN INDUSTRI SEKURITI (“SIDREC”). PELABUR JUGA BOLEH MERUJUK ADUAN TERSEBUT KEPADA SURUHANJAYA SEKURITI JABATAN URUSAN PELABUR & ADUAN WALAUPUN PERTIKAIAN RESOLUSI PROSES DENGAN SIDREC TELAH DIMULAKAN.

DANA UNIT AMANAH TIDAK DILINDUNGI OLEH PIDM.

BAHAN INI TIDAK DISEMAK OLEH SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA (“SC”).

AHLI PIDM.

Terma dan Syarat

 

7% OFF online grocery with min spend of RM120

Valid until 31 Dec 2020

Check out on more deals

7% OFF online grocery with min spend of RM120

Valid until 31 Dec 2020

Check out on more deals