Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Principal Islamic Global Selection Series

Coklat mempunyai pelbagai perisa, sama seperti toleransi risiko pelaburan anda.

Memperkenalkan Principal Islamic Global Selection Series

Pengedar bank eksklusif.

 

Citarasa untuk coklat memang berbeza. Ada yang suka coklat susu, yang lain lebih kepada kepahitan coklat gelap. Seperti coklat, dana-dana dalam Principal Islamic Global Selection Series mempunyai portfolio berbeza yang sepadan dengan selera risiko anda.

 

Dana-dana ini bertujuan untuk menyediakan peningkatan nilai modal jangka masa panjang dan pendapatan melalui pelaburan patuh Syariah yang melabur dalam pasaran global mengikut lingkungan sasaran risiko setiap dana.

Dividen Tunai sesuai untuk pelanggan yang ingin menerima pendapatan tetap dalam bentuk wang tunai.

Dividen Unit sesuai untuk pelanggan yang ingin melaburkan semula dividen yang diterima dan mengambil kesempatan penambahan nilai kompaun.

5 Sebab Anda Harus Melabur Dalam Siri Dana Unit Amanah ini

Tonton video untuk ketahui lebih

check-out-this-video-to-learn-more

KENYATAAN CIMB

DOKUMEN INI DISEDIAKAN KEPADA ANDA UNTUK TUJUAN MAKLUMAT SAHAJA DAN TIDAK BOLEH DITERBITKAN SEMULA, DIEDARKAN ATAU DISIARKAN OLEH MANA-MANA PENERIMA UNTUK SEBARANG TUJUAN LAIN. IA TIDAK HARUS DITAFSIRKAN SEBAGAI SATU TAWARAN ATAU RAYUAN UNTUK MEMBELI ATAU MELANGGAN. MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DI SINI TELAH DIPEROLEHI DARIPADA SUMBER-SUMBER YANG DIYAKINI BOLEH DIPERCAYAI DAN TERKINI PADA TARIKH PENERBITAN. TIADA SEBARANG PERWAKILAN ATAU WARANTI DIBUAT MAHUPUN TERDAPAT PENERIMAAN APA-APA TANGGUNGJAWAB ATAU LIABILITI YANG DIBUAT TERHADAP KETEPATAN, KESEMPURNAAN ATAU KEBENARAN MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DI SINI. UNGKAPAN-UNGKAPAN PENDAPAT YANG TERKANDUNG DI SINI ADALAH TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN TANPA NOTIS.PELABURAN DALAM UNIT AMANAH MERUPAKAN OBLIGASI, DEPOSIT BANK, JAMINAN ATAU DILINDUNGI OLEH CIMB BANK BERHAD / CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (”CIMB”) DAN TERTAKLUK KEPADA RISIKO PELABURAN, TERMASUK KEMUNGKINAN KEHILANGAN WANG POKOK YANG DILABURKAN. PARA PELABUR ADALAH DINASIHATKAN AGAR MEMBACA DAN MEMAHAMI “PRODUCT HIGHLIGHTS SHEET”, PROSPEKTUS INDUK / MEMORANDUM INFORMASI DAN PROSPEKTUS INDUK TAMBAHANNYA / MEMORANDUM INFORMASI BAGI UNIT AMANAH YANG TELAH DIDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA SEKURITI, SEBELUM MELABUR. UNTUK SALINAN “PRODUCT HIGHLIGHTS SHEET” DAN PROSPEKTUS / MEMORANDUM INFORMASI, KUNJUNGI CAWANGAN KAMI YANG BERHAMPIRAN. HARGA UNIT DAN PENGAGIHAN PENDAPATAN, JIKA ADA, MUNGKIN NAIK ATAU TURUN. PARA PELABUR JUGA HARUS MEMPERTIMBANGKAN SEMUA YURAN DAN CAJ YANG TERLIBAT SEBELUM MELABUR. UNIT-UNIT AKAN DITERBITKAN DENGAN PENERIMAAN BORANG PERMOHONAN YANG LENGKAP DAN TERTAKLUK KEPADA TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA. PRESTASI DANA YANG LALU BUKAN PETUNJUK PRESTASI MASA DEPAN DAN PENGAGIHAN PENDAPATAN ADALAH TIDAK DIJAMIN. PARA PELABUR HARUS BERGANTUNG PADA PENILAIAN MEREKA SENDIRI UNTUK MENILAI RISIKO-RISIKO MANA-MANA PELABURAN DAN MERIT. PARA PELABUR HARUS BERUNDING TERUS ATAU MENDAPATKAN NASIHAT PROFESIONAL SEKIRANYA MEMPUNYAI SEBARANG KERAGUAN BERHUBUNG DENGAN TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL. UNIT AMANAH TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA. PELABUR TIDAK PATUT MEMBUAT BAYARAN TUNAI KEPADA PERUNDING UNIT AMANAH ATAU MENGELUARKAN CEK DENGAN NAMA ATAS PERUNDING UNIT AMANAH. 

 

PELABUR TIDAK DILINDUNGI OLEH DANA PAMPASAN DI BAWAH SEKSYEN 158 AKTA PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN 2007 (APMP). DANA PAMPASAN TIDAK DILANJUTKAN KEPADA PELABUR YANG MENGALAMI KERUGIAN WANG AKIBAT PENYELEWENGAN, PENYALAHGUNAAN BERUNSUR PENIPUAN WANG ATAU LAIN-LAIN HARTA OLEH PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA ATAU WAKIL CIMB BANK BERHAD / CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (”CIMB”). APABILA PELABUR MENGALAMI KERUGIAN WANG AKIBAT KEADAAN DI ATAS YANG BERKAIT DENGAN TINDAKAN PEKERJA CIMB, PELABUR BOLEH MEMBUAT ADUAN KEPADA UNIT RESOLUSI PELANGGAN (CRU) KAMI DI ALAMAT, NOMBOR TALIAN DAN E-MEL BERIKUT.

 

UNIT RESOLUSI PELANGGAN (CRU)

PETI SURAT 10338,

PEJABAT POS BESAR KUALA LUMPUR,

50710 WILAYAH PERSEKUTUAN

TEL: +603-6204 7788

EMAIL: CRU@CIMB.COM

 

PELABUR YANG TIDAK BERPUAS HATI DENGAN KEPUTUSAN “CRU” KAMI BOLEH MERUJUK KES KEPADA PUSAT RESOLUSI PERTIKAIAN INDUSTRI SEKURITI (”SIDREC”). PELABUR JUGA BOLEH MERUJUK ADUAN TERSEBUT KEPADA SURUHANJAYA SEKURITI JABATAN URUSAN PELABUR & ADUAN WALAUPUN PERTIKAIAN RESOLUSI PROSES DENGAN SIDREC TELAH DIMULAKAN.

 

DANA UNIT AMANAH TIDAK DILINDUNGI OLEH PIDM.

BAHAN INI TIDAK DIULAS OLEH SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA (”SC”).

AHLI PIDM.

 

Tertakluk kepada Terma dan Syarat.