Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

2024 Kempen Auto Billing

Dapatkan sehingga RM50 apabila anda mendaftar untuk Pengebilan Auto

Penat membayar bil bulanan anda secara manual?

Nikmati kemudahan dan tawaran eksklusif sehingga RM50

Pulangan Tunai apabila anda mendaftar untuk Pengebilan Auto

dengan Kad Kredit/-i CIMB anda.

Tempoh Kempen: 15 Mac 2024 – 14 Mei 2024

Bertindak Sekarang!

Nota Penting

1.Kempen ini hanya terbuka kepada pemegang kad kredit utama CIMB terpilih (kecuali Kad Platinum Business CIMB dan Kad Fuel Tanker CIMB) yang menerima Khidmat Pesanan Ringkas (“SMS”) di nombor telefon bimbit pemegang kad dan/atau mel terus elektronik (“EDM”) di alamat e-mel pemegang kad yang kedua-duanya disimpan dalam rekod CIMB dan/atau Clicks Messenger (“Clicks Messenger”) melalui aplikasi mudah alih CIMB Clicks, daripada CIMB mengenai Kempen ini sebagai jemputan untuk menyertai Kempen ini (“Pesertayang Layak”). Pendaftaran SMS tidak diperlukan.

 

2. Peserta yang Layak akan diberi ganjaran Pulangan Tunai RM30 untuk sekurang-kurangnya satu (1) pengebilan auto yang berjaya bagi Insurans/Takaful dan/atau Telekomunikasi semasa Tempoh Kempen.

 

3. Peserta yang Layak akan diberi ganjaran Pulangan Tunai RM10 untuk sekurang-kurangnya satu (1) pengebilan auto yang berjaya bagi Utiliti semasa Tempoh Kempen.

 

4. Peserta yang layak akan diberi ganjaran Pulangan Tunai RM10 untuk sekurang-kurangnya satu (1) pengebilan auto yang berjaya bagi Langganan Gaya Hidup semasa Tempoh Kempen.

 

5. Pulangan Tunai bagi setiap Peserta yang Layak dihadkan kepada Ringgit Malaysia Lima Puluh (RM50) sepanjang Tempoh Kempen.

 

6. Jumlah pulangan tunai yang diperuntukkan untuk Kempen ini ialah Ringgit Malaysia Enam Puluh Lima Ribu (RM65,000) sahaja. Pulangan Tunai akan diberikan kepada Peserta yang Layak atas dasar siapa cepat dia dapat.

 

7. Untuk Terma & Syarat penuh Kempen, sila rujuk di bawah.

 

Terma dan Syarat