Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

NOTIS PENTING

Pemberhentian Kempen eAkaun Simpanan Tetap/-i CIMB (eFD/-i) Februari 2024

Pelanggan Yang Dihormati,

 

Berkuat kuasa 29 Februari 2024, kempen-kempen berikut akan ditamatkan:

1.       Kempen FPX eSimpanan Tetap-i CIMB (eFD-i) Februari 2024

2.       Kempen eSimpanan Tetap/-i CIMB (eFD/-i) Februari 2024

 

Untuk maklumat lanjut, tekan disini untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang lain-lain promosi.

 

Terima kasih.

 

Pihak Pengurusan

CIMB Bank Berhad & CIMB Islamic Bank Berhad