Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting Bertarikh: 1 Mei 2024

Notis Pindaan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad

 

1 Mei 2024

 

Pemegang Kad yang Dihormati,

 

Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa Terma dan Syarat Kad Kredit CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad telah dipinda dan pindaan akan berkuat kuasa pada 23 Mei 2024.

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.

 

Pihak Pengurusan,

CIMB Bank Berhad

CIMB Islamic Bank Berhad