Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Mempraktikkan perbankan yang lestari

 

Pelanggan yang Dihormati,

 

Selaras dengan komitmen baharu kami untuk mempraktikkan perbankan yang  lestari, CIMB akan beralih cara komunikasi secara progresif daripada penyata fizikal kepada digital.   

 

Sila rujuk soalan-soalan lazim di bawah.