Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Caj biasa:

No Jenis Caj Caj
1

Pensijilan Akaun untuk Pengeluaran KWSP  

RM20.00 setiap pensijilan (sah untuk Akaun Simpanan/i sahaja)
2 Surat rujukan   RM30.00 setiap surat
3 Fi Akaun Dorman     RM10.00 setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun. Untuk baki sehingga RM10.00, baki akan diserap sebagai fi dorman dan akaun akan ditutup.
4 Arahan Henti Bayar        RM20.00 

Notis: Fi dan Caj Standard Bank Lain akan dikenakan atau apabila pelanggan memutuskan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank.

Akaun Simpanan-i Preferred

No Jenis Caj Caj
1

Transaksi Dalam Talian Antara Cawangan

Tiada
2 GIRO Antara Bank Dalam Talian (IBG) & Pemindahan Dana Antara Bank Dalam Talian (IBFT) Tiada
3 Pemindahan dana ke Bank lain dengan Arahan — RENTAS RM5.00 setiap transaksi
4 Pemindahan dana ke Bank lain melalui Arahan (Cek Jurubank yang dihantar melalui Pos) RM5.00 dengan Cek Jurubank dan RM0.15 untuk Duti Setem ke atas Cek Jurubank
5 Penutupan Akaun Simpanan (dalam tempoh 3 bulan selepas dibuka)       RM20.00
Penutupan Akaun Simpanan-i (selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari tarikh akaun dibuka) RM10.00
7 Pensijilan Akaun untuk Pengeluaran KWSP RM20.00 setiap sijil
8 Surat Rujukan RM30.00 setiap surat
9 Pengeluaran Semula Penyata Akaun Simpanan bagi tempoh melebihi 1 tahun

RM30.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

10 Pengeluaran semula Penyata Akaun Simpanan bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

11 Fi Aktiviti Akaun Dorman RM10.00 setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun

Akaun Simpanan Asas-i

Akaun Simpanan Asas-i tanpa fi tahunan

No Jenis Caj Caj
1

Fi Tahunan

Tiada
2 Pengeluaran tunai ATM  8 Pengeluaran tunai ATM percuma. Melebihi ambang - RM0.50 setiap transaksi
3 Di kaunter 6 lawatan percuma di kaunter. Melebihi ambang - RM5.00 setiap lawatan
4 GIRO Antara Bank RM0.50 untuk dua transaksi pertama dalam bulan tersebut. Transaksi seterusnya dalam tempoh sebulan ialah RM2.00 (Berkenaan untuk transaksi GIRO antara bank di kaunter)
5 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan           RM20.00
Penggantian kad hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
7 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
8 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman

Akaun Simpanan Asas-i dengan fi tahunan

No Jenis Caj Caj
1

Fi Tahunan

RM8.00
2 Pengeluaran tunai di ATM & transaksi di kaunter Tiada
3 GIRO Antara Bank RM0.50 untuk dua transaksi pertama dalam bulan tersebut. Transaksi seterusnya dalam tempoh sebulan ialah RM2.00 (Berkenaan untuk transaksi GIRO antara bank di kaunter)
4 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
5 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu  RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
6 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan  RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
7 Penggantian kad hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
8 Penggantian buku simpanan yang hilang/rosak RM20.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Simpanan OctoSavers-i

No Jenis Caj Caj
1

Fi Tahunan Kad Debit

Dikecualikan
2 Penggantian kad hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
3 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
4 Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00
5 Salinan tambahan/pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan)

RM10.00 (pendahuluan)

RM2.00 (setiap halaman)

6 Salinan tambahan/pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan (diminta oleh pelanggan) RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
7 Pemindahan dana dalam cawangan yang sama ke cawangan lain dengan arahan

RM5.00 melalui cek jurubank/drawing voucher/arahan dan duti setem RM0.15 ke atas cek jurubank

 

Pilihan lain secara percuma:

i) ATM 

ii) CIMB Clicks

Akaun Simpanan EcoSave-i

No Jenis Caj Caj
1

Penggantian buku simpanan yang hilang/rosak

RM20.00 
2 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00 
3 Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00 
4 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan) RM10.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
5 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan (diminta oleh pelanggan) RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
6 Fi Tahunan Kad Debit RM15.00
7 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Buku Simpanan Akaun Simpanan-i

Notis: Berkuatkuasa 23 Oktober 2017, Buku Simpanan Akaun Simpanan-i tidak lagi akan ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

No Jenis Caj Caj
1

Penggantian Buku Simpanan yang Hilang/Rosak

RM20.00 (Termasuk Duti Setem Atas Surat Tanggung Rugi)
2 Pemindahan Dana Dalam Cawangan yang Sama Mengikut Arahan RM5.00 setiap transaksi
3 Pemindahan Dana ke Cawangan Lain mengikut Arahan RM5.00 setiap transaksi
4 Penutupan Akaun Simpanan (dalam tempoh 3 bulan selepas dibuka) RM20.00
5 Penutupan Akaun Simpanan-i (selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari tarikh akaun dibuka) RM10.00
6 Fi Tahunan Kad Debit RM15.00
7 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Junior Savers-i

No Jenis Caj Caj
1

Penggantian buku simpanan yang hilang/rosak

RM20.00 
2 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00 
3 Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00 

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun YOUth Savers-i

No Jenis Caj Caj
1

Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan

RM20.00 
2 Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00 
3 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu  RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
4 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan  RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
5 Caj denda untuk dana yang tidak mencukupi dalam akaun (hanya untuk arahan tetap yang tidak berjaya) RM5.00
6 Fi tahunan kad debit RM15.00
7 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Simpanan-i Children

Notis: Berkuatkuasa 23 Oktober 2017, Akaun Simpanan-i Children tidak lagi akan ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

No Jenis Caj Caj
1

Penggantian Buku Simpanan yang Hilang/Rosak

RM20.00 (Termasuk Duti Setem Atas Surat Tanggung Rugi)
2 Transaksi Dalam Talian Antara Cawangan Tiada
3 Pemindahan Dana Dalam Cawangan yang Sama Mengikut Arahan RM5.00 setiap transaksi
4 GIRO Antara Bank Dalam Talian (IBG) & Pemindahan Dana Antara Bank Dalam Talian (IBFT) Tiada
5 Pemindahan dana ke Bank lain dengan Arahan — RENTAS RM5.00 setiap transaksi
6 Pemindahan dana ke Bank lain melalui Arahan (Cek Jurubank yang dihantar melalui Pos) RM5.00 dengan Cek Jurubank dan RM0.15 untuk Duti Setem ke atas Cek Jurubank
7 Penutupan Akaun Simpanan (dalam tempoh 3 bulan selepas dibuka) RM20.00
8 Penutupan Akaun Simpanan-i (selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari tarikh akaun dibuka) RM10.00
9 Pemindahan Dana ke Cawangan Lain mengikut Arahan RM5.00 setiap transaksi
10 Pensijilan Akaun untuk Pengeluaran KWSP RM20.00 setiap sijil
11 Surat Rujukan RM30.00 setiap surat
12

Pengeluaran Semula Penyata Akaun Simpanan bagi tempoh melebihi 1 tahun

(Tidak tersedia untuk Akaun Simpanan-i berasaskan buku simpanan)

RM30.00 (pendahuluan)

RM2.00 (halaman tambahan)

13

Pengeluaran semula Penyata Akaun Simpanan bagi tempoh sehingga 1 tahun

(Tidak tersedia untuk Akaun Simpanan-i berasaskan buku simpanan)

RM10.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
14 Fi Tahunan Kad Debit RM15.00
15 Fi Aktiviti Akaun Dorman RM10.00 setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun
16 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun CIMB Teenage Savings-i

Notis: Berkuatkuasa 23 Oktober 2017, Akaun Simpanan Wadiah-i tidak lagi akan ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

No Jenis Caj Caj
1

Penggantian Buku Simpanan yang Hilang/Rosak

RM20.00 (Termasuk Duti Setem Atas Surat Tanggung Rugi)
2 Transaksi Dalam Talian Antara Cawangan Tiada
3 Pemindahan Dana Dalam Cawangan yang Sama Mengikut Arahan RM5.00 setiap transaksi
4 GIRO Antara Bank Dalam Talian (IBG) & Pemindahan Dana Antara Bank Dalam Talian (IBFT) Tiada
5 Pemindahan dana ke Bank lain dengan Arahan — RENTAS RM5.00 setiap transaksi
6 Pemindahan dana ke Bank lain melalui Arahan (Cek Jurubank yang dihantar melalui Pos) RM5.00 dengan Cek Jurubank dan RM0.15 untuk Duti Setem ke atas Cek Jurubank
7 Penutupan Akaun Simpanan (dalam tempoh 3 bulan selepas dibuka) RM20.00
8 Penutupan Akaun Simpanan-i (selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari tarikh akaun dibuka) RM10.00
9 Pemindahan Dana ke Cawangan Lain mengikut Arahan RM5.00 setiap transaksi
10 Pensijilan Akaun untuk Pengeluaran KWSP RM20.00 setiap sijil
11 Surat Rujukan RM30.00 setiap surat
12 Pengeluaran Semula Penyata Akaun Simpanan bagi tempoh melebihi 1 tahun RM30.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
13 Pengeluaran semula Penyata Akaun Simpanan bagi tempoh sehingga 1 tahun RM10.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
14 Fi Tahunan Kad Debit RM15.00
15 Fi Aktiviti Akaun Dorman RM10.00 setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun
16 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Simpanan-i Plus

No Jenis Caj Caj
1

Tambahan/Pengeluaran Semula Penyata Akaun Simpanan

RM2.00 setiap halaman
2 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00  
3 Caj perkhidmatan untuk mandat pihak ketiga RM10.00
4 Duti setem untuk mandat pihak ketiga RM10.00
5 Fi tahunan kad debit RM15.00
6 Fi Penggantian Kad Debit disebabkan kehilangan/pencurian/salah dikendalikan RM12.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Simpanan Asas Senior-i CIMB

Notis: Berkuatkuasa 3 Jun 2023, Akaun Simpanan Asas Senior-i tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

No Jenis Caj Caj
1

Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan

RM20.00
2 Lawatan di kaunter 16 lawatan percuma di kaunter setiap bulan. RM5.00 setiap lawatan akan dikenakan selepas 16 lawatan pertama.
3 Penggantian buku simpanan yang hilang/rosak RM20.00
4 Duti setem untuk mandat pihak ketiga RM10.00
5

Caj perkhidmatan untuk mandat pihak ketiga

RM10.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Simpanan Senior-i

No Jenis Caj Caj
1

Penggantian buku simpanan yang hilang/rosak

RM20.00
2 Fi Tahunan Kad Debit RM15.00
3 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
4 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
5 Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00
6 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
7 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan  RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Notis: Fi dan Caj Standard Bank Lain akan dikenakan atau apabila pelanggan memutuskan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank.