Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Simpanan Tetap Mata Wang Asing

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Pengeluaran semula Penyata FCFD untuk tempoh sehingga 1 tahun RM10 (pendahuluan) + RM2 setiap halaman
2 Pengeluaran Semula Penyata FCFD bagi tempoh melebihi 1 tahun RM30 (pendahuluan) + RM2 setiap halaman
3 Pengeluaran FCFD; akan dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama Nil
4 Pengeluaran FCFD; akan dikreditkan ke akaun pelanggan di Cawangan bukan dalam zon penjelasan yang sama Nil
5 Pengeluaran melalui Cek Jurubank RM0.15 ke atas caj duti setem

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Simpanan Tetap

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Pengeluaran semula Penyata Akaun Simpanan Tetap bagi tempoh sehingga 1 tahun RM10 (pendahuluan) + RM2 setiap halaman
2 Pengeluaran Semula Penyata Akaun Simpanan Tetap bagi tempoh melebihi 1 tahun RM30 (pendahuluan) + RM2 setiap halaman
3 Pengeluaran Simpanan Tetap; akan dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama Tiada
4 Pengeluaran Simpanan Tetap; akan dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama Tiada
5 Pengeluaran melalui Cek Jurubank RM0.15 ke atas caj duti setem

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan. 

Deposit Golden Time 2 (Big Plus untuk 50 Plus)

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Pengeluaran semula Penyata Akaun Simpanan Tetap bagi tempoh sehingga 1 tahun RM10 (pendahuluan) + RM2 setiap halaman
2 Pengeluaran Semula Penyata Akaun Simpanan Tetap bagi tempoh melebihi 1 tahun RM30 (pendahuluan) + RM2 setiap halaman
3 Pengeluaran FD; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama Nil
4 Pengeluaran FD; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama Nil
5 Pengeluaran melalui Cek Jurubank RM0.15 ke atas caj duti setem

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.