Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah masa yang diberikan kepada pembeli yang berjaya untuk menyelesaikan baki jualan?

Baki harga belian hendaklah dibayar sepenuhnya kepada “Pemilik Sah Kenderaan” dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh jualan lelongan seperti yang telah ditetapkan di dalam Syarat Jualan.