Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Saya memberikan telefon lama saya (dengan SecureTAC diaktifkan) kepada rakan, apa yang akan berlaku?

Rakan anda tidak akan dapat mengaktifkan SecureTAC jika dia juga pengguna CIMB Clicks. Sila nyahdaftarkan peranti untuk SecureTAC sebelum memindahkan telefon yang digunakan kepada orang lain.