Bolehkah saya menyahaktifkan mana-mana perkhidmatan selepas First-Time Setup?

Ya, anda boleh mengaktifkan/menyahaktifkan Face ID/Touch ID /Cap Jari, had Quick Payment di “App Settings”.