Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Saya telah menambah/memadam/mengemas kini beberapa penerima (Payee)/nombor telefon bimbit pilihan di CIMB Clicks, adakah rekod tersebut akan dicerminkan di Aplikasi CMB OCTO?

 

Ya, rekod kegemaran yang sama akan dicerminkan di Aplikasi CIMB OCTO.