Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Mengapa pembelian saya ditolak?

 • Dana yang tidak mencukupi dalam akaun simpanan/semasa anda yang dipautkan dengan CIMB Debit Mastercard. Anda perlu menambah dana dalam akaun anda.

 • Dana yang tidak mencukupi disebabkan pegangan caj pra-kebenaran di stesen minyak atau hotel. Anda perlu menambah dana dalam akaun anda.

 • Jumlah pembelian anda melebihi had perbelanjaan harian pilihan anda. Anda boleh memilih untuk menukar had perbelanjaan anda melalui ATM atau CIMB Clicks.

 • Fungsi Titik Jualan pada CIMB Debit Mastercard anda dinyahaktifkan. Untuk mengaktifkan fungsi ini, klik di sini untuk panduan bantuan diri. 

 • Transaksi dalam talian bukan 3D selamat, transaksi pesanan mel atau pesanan telefon (CNP: Kad Tidak-Hadir) pada CIMB Debit Mastercard anda mungkin dinyahaktifkan. Anda boleh menghubungi kami di +603 6204 7788 (tempatan atau luar negara) untuk aktifkan.

 • Jika transaksi anda ditolak ke luar negara, anda mungkin tidak mengaktifkan Bendera Luar Negeri. Untuk mengaktifkan fungsi ini, klik di sini untuk panduan bantuan diri.