Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah 'Do-It-For-Me'?

Do-It-For-Me' memenuhi keperluan mereka yang ingin meninggalkan keputusan pelaburan mereka kepada pakar-pakar sambil membina asas yang kukuh untuk persaraan.

 

Di bawah pendekatan ini, anda memilih sama ada Principal PRS Plus atau Principal Islamic PRS Plus. Kemudian, dana yang sesuai akan dipilih secara automatik berdasarkan umur anda.

 

Apabila anda mencapai tahap umur seterusnya, simpanan dan keuntungan anda akan dialihkan ke dana seterusnya yang sesuai.

 

Umur Ahli

Dana Dipilih Secara Automatik

50 Tahun & ke atas

Prinsipal PRS Plus Konservatif atau Prinsipal Islam PRS Plus Konservatif

40 – 49 Tahun

Prinsipal PRS Plus Moderat atau Prinsipal Islam PRS Plus Moderat

Bawah 40 Tahun

Prinsipal PRS Plus Pertumbuhan atau Prinsipal Islam PRS Plus Pertumbuhan