Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Mengapakah saya tidak boleh melihat akaun ASNB lain yang telah ditag pada akaun saya di CIMB Clicks?

Akaun ASNB yang telah ditag pada akaun ASNB utama akan dipaparkan setelah ditambahkan/dipautkan dengan CIMB Clicks.

 

Jika anda tidak dapat melihat mana-mana akaun ASNB setelah anda menambah/memautkan akaun ASNB sendiri / utama dengan CIMB Clicks, sila hubungi ASNB secara langsung. Layari laman web rasmi ASNB untuk mendapatkan butiran Talian Pusat Khidmat Pelanggan mereka.