Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bolehkah saya menandakan semua jenis akaun melalui CIMB Clicks?

Tidak, anda hanya boleh menandakan Akaun Simpanan (SA) dan Akaun Semasa (CA) sebagai akaun sekunder anda melalui CIMB Clicks. Walau bagaimanapun, asas SA dan CA, akaun minor dan akaun bersama (semua pihak yang menandatangani) tidak dibenarkan ditandakan sebagai akaun sekunder.