Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Berapakah had yang dibenarkan?

Had transaksi untuk pemindahan, tambah nilai prabayar, pembayaran bil dan pemindahan telegrafik luar negara dikongsi di laman web CIMB Clicks, aplikasi mudah alih CIMB Clicks dan aplikasi mudah alih CIMB EVA. Lihat had transaksi di sini.

Jenis Transaksi Had Asal Transaksi
Normal Pilihan Utama Belia
Pemindahan Akaun Sendiri Tiada Had Tiada Had Tiada Had Tiada Had
Pemindahan Dana Pihak Ketiga, GIRO Antara Bank dan Pemindahan Segera (Had Gabungan) RM50,000 RM50,000 RM50,000 RM300
Pembayaran Bil RM50,000 RM60,000 RM50,000 -
Kiriman Wang (Had Gabungan SpeedSend dan Pemindahan Telegrafik Luar Negara)
RM50,000 RM50,000 RM50,000 -
Perkhidmatan Tambah Nilai Prabayar  RM500 RM500 RM500 RM100