Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kenderaan Baru & Terpakai Kelulusan Segera Pembayaran Mudah Pakej Menarik
Kenderaan Baru & Terpakai
Kelulusan Segera
Pembayaran Mudah
Pakej Menarik

Kira bajet anda dengan kalkulator pembiayaan kenderaan ini untuk mencari kereta yang paling sesuai dengan anda dan kemampuan kewangan anda.

InstaApproval™

CIMB 1-Minute Auto Financing InstaApproval™

Kelayakan & Syarat

Kelayakan

    1. Individu

        • Umur minimum 18 tahun sehingga 65 tahun

        • Mempunyai pekerjaan tetap atau perlu Penjamin         yang layak

 

    2. Bukan Individu

        • Milikan Tunggal, Perkongsian, Syarikat Yang Di         senarai Awam, Syarikat Sendirian Berhad, Kelab,         Persatuan, Pertubuhan atau Koperasi.

        • Mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat         Malaysia (SSM) / Jabatan Pendaftaran Pertubuhan.

 

 

Dokumen yang diperlukan

    1. Individu

        • Salinan Kad Pengenalan/Pasport

        • Salinan Lesen Memandu yang sah

        • Salinan Slip Gaji atau bukti pendapatan lain 3         bulan yang terkini dan/atau

        • Penyata Akaun Simpanan/Semasa 3/6 bulan         terkini menunjukkan gaji yang dikreditkan         dan/atau

        • Penyata KWSP / Cukai Pendapatan yang terkini 

        dengan bukti pembayaran cukai

 

    2.Bukan Individu

Milikan Tunggal/Perkongsian

        • Salinan Kad Pengenalan pemilik/rakan kongsi         yang menandatangani dokumen

        Sewa beli

        • Salinan Pendaftaran Perniagaan (BR)

        • Salinan Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan         (Borang D/E)

        • Penyata Akaun Simpanan/Semasa / ASB/ASN /         Tabung Haji yang menunjukkan pendapatan 3         bulan yang diisytiharkan.

        • Penyata Cukai Pendapatan terkini dengan bukti         pembayaran cukai

 

Syarikat Awam/Sendirian Berhad

        • Salinan Kad Pengenalan Penjamin

        • Salinan Sijil Penubuhan (Borang 9), Borang 24 /         Pulangan Peruntukan Saham & Borang 49 / Notis         Perubahan dalam Pendaftaran Pengarah,         Pengurus dan Setiausaha.

        • Salinan Memorandum Artikel

        • Resolusi Lembaga Pengarah untuk Penerimaan

        • Penyata akaun semasa yang menunjukkan         pendapatan 3 bulan yang diisytiharkan

        • Penyata kewangan 1 tahun terkini

 

Kelab/Persatuan/Pertubuhan/Koperasi

        • Salinan Kad Pengenalan Penjamin

        • Salinan Sijil Pendaftaran

        • Pemerkasaan anggota jawatankuasa untuk         meminjam dan melaksanakan dokumen Sewa         

        Beli

        • Penyata Akaun Semasa yang menunjukkan         pendapatan 3 bulan yang diisytiharkan

        • Penyata kewangan 1 tahun terkini

 

Fi dan Caj

Pusat Pembiayaan Auto

Borang Permohonan & Lembaran Penerangan Produk