Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kadar Keuntungan Tetap & Boleh Ubah Pembiayaan Sewa Beli-i

Kenderaan Baru

Segmen Kadar Keuntungan Tetap Kadar Keuntungan Boleh Ubah
Nasional

2.85% rata setahun

KPA tolak 1.35% 
Bukan Model Tempatan 2.65% rata setahun KPA tolak 1.75%
Import Baru/Terpakai 3.00% rata setahun  KPA tolak 1.10% 

Kenderaan Terpakai

Segmen Kadar Keuntungan Tetap Kadar Keuntungan Boleh Ubah
Nasional

4.45% rata setahun

KPA tambah 1.70%
Bukan Model Tempatan 4.00% rata setahun KPA tambah 0.95% 

Kenderaan Komersil Baru

Segmen Kadar Keuntungan Tetap Kadar Keuntungan Boleh Ubah
BDM sehingga 7,500kg 

4.25% rata setahun 

TIADA
BDM lebih daripada 7,500kg  4.70% rata setahun  TIADA

Kenderaan Komersil Terpakai

Segmen Kadar Keuntungan Tetap Kadar Keuntungan Boleh Ubah
BDM sehingga 7,500kg 

7.10% rata setahun 

TIADA
BDM lebih daripada 7,500kg  8.05% rata setahun TIADA

Nota:

 

  1. Kadar keuntungan penunjuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat.

  2. Untuk maklumat lanjut dan kadar pembiayaan terkini, sila hubungi Pusat Pembiayaan Kenderaan CIMB yang terdekat.

  3. Kadar Pembiayaan Asas (KPA) pada 13 Julai 2020 adalah 5.60% setahun.