Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Campaign

MAKLUMAN e-PEMBAYARAN CIMB

Bayaran kad kredit, pembiayaan auto atau lain-lain pembiayaan kini lebih mudah berbanding sebelum ini!

Ketahui bagaimana:

Pembayaran melalui ATM, Klik & IBG/IBFT
Pembayaran melalui ATM, Klik & IBG/IBFT

Buat pembayaran untuk Kad KreBuat bayaran Kad Kredit & Pembiayaan CIMB anda melalui pemindahan wang menerusi ATM CIMBdit CIMB & Pembiayaan melalui pemindahan dana di ATM CIMB
Buat bayaran Kad Kredit & Pembiayaan CIMB anda melalui pemindahan wang menerusi ATM CIMB

Bayar Kad Kredit & Pembiayaan CIMB dari Bank lain menerusi IBG/IBFT
Bayar Kad Kredit & Pembiayaan CIMB dari Bank lain menerusi IBG/IBFT

CIMB Clicks Serba Baharu. Ringkas & Pantas. Mudah Untuk Semua Orang.
CIMB Clicks Serba Baharu. Ringkas & Pantas. Mudah Untuk Semua Orang.

Semak Baki Akaun dengan CIMB Clicks Serba Baharu
Semak Baki Akaun dengan CIMB Clicks Serba Baharu

ATM CIMB

Masukkan kad ATM dan pin anda.

Untuk bayaran Kad Kredit

1. Pilih “LAIN-LAIN”..
2. Pilih “PEMBAYARAN KAD KREDIT”.
3. Pilih “PIHAK KETIGA”.
4. Masukkan butiran pembayaran:
    - Nombor Akaun
    - Jumlah 
    - Pilih dari akaun/akaun-i
5. Sahkan butiran pembayaran

Untuk bayaran Sewa Beli

1. Pilih “PINJAMAN / PEMBIAYAAN”.
2. Pilih “PINJAMAN KENDERAAN CIMB”.
4. Masukkan butiran pembayaran:
    - Jumlah 
    - Pilih “AKAUN PIHAK KETIGA”.
    >> “NO AKAUN” atau “NO PENDAFTARAN KENDERAAN” 
     - Pilih dari akaun/akaun-i
4.  Sahkan butiran pembayaran
5. Pilih “YA” untuk simpan sebagai Urus Niaga Kegemaran.

Untuk bayaran Lain-Lain Pembiayaan

1. Pilih “PINJAMAN/PEMBIAYAAN”.
2. Pilih “PINJAMAN CIMB" atau "PEMBAYARAN PEMBIAYAAN”.
3. Masukkan butiran pembayaran:
    - Nombor Akaun
    - Jumlah 
    - Pilih dari akaun/akaun-i
4. Sahkan butiran pembayaran
5. Pilih “YA” untuk simpan sebagai Urus Niaga Kegemaran.

CIMB CLICKS

Layari www.cimbclicks.com.my. Log masuk dengan ID Pengguna dan masukkan Kata Laluan.

Untuk Pembayaran Kad Kredit/Sewa Beli/Lain-lain Pembiayaan 

1. Pergi ke “PAY & TRANSFER” >> “PAY LOANS & CARDS”.
2. Masukkan butiran pembayaran:
    - Akaun Pinjaman/Pembiayaan  atau Nombor Kad Kredit atau pilih dari senarai Kegemaran.
    - Jumlah
    - "RECIPIENT REFERENCE" &  pilihan pembayaran.
3. Klik “MAKE PAYMENT” & klik “CONFIRM”

 

Tips: Ketahui Baki Pembiayaan / Kad Kredit Dengan Mudah Melalui CIMB Clicks

1. Pergi ke “MY ACCOUNTS”
2. Klik di “CREDIT CARDS” atau “LOANS/FINANCING” untuk menyemak akaun*

*Baki Penyata / Tertunggak & urus niaga terdahulu.

 

 

Perbankan Mudah Alih - Aplikasi CIMB Clicks 

Mobile Banking - CIMB Clicks App

 

Lauch CIMB Clicks App

 

1. Select “Top Up & Payments
2. Select “Pay Loans & Cards

3. Login with biometric ID (Face ID/Fingerprint) or password

    (if you didn’t activate biometric ID need to confirm your Secureword).
4. Enter Loan Account or Card Number, or select from ‘My Own Accounts’ or 'Recent/Favourite' dropdown list.
5. Input your payment details:
   - Payment from which account

   - Amount and Payment Date

   - Transaction Instruction
6. Review payment details & Click 'Make Payment'

 

Note:

You can now make a quick payment for transactions up to RM250 with biometric ID (Face ID/Fingerprint). Password will only be required for transactions above RM250 as enhanced security. Activate your biometric ID in App Settings to enjoy.

The maximum limit for Quick Payment transactions is RM250. You can adjust your Quick Payment Limit via Settings > Quick Payment.

*Statement/Outstanding balance & transaction history.

 

Akses Aplikasi CIMB Clicks

1. Pilih “TOP UP & PAYMENTS”
2. Pilih “PAY LOANS & CARDS”

3. Log masuk dengan ID biometrik (ID Muka/Cap Jari) atau kata laluan

    (jika anda tidak mengaktifkan ID biometrik, anda perlukan sahkan Kata Keselamatan).
4. Masukkan NOMBOR KAD atau AKAUN PINJAMAN, atau pilih dari senarai dropdown "MY OWN ACCOUNTS" atau "RECENT/FAVOURITE".

5. Isikan butiran pembayaran anda:

- Pembayaran dari akaun pilihan

- Amaun dan Tarikh Pembayaran

- Arahan Transaksi

6. Sahkan butiran pembayaran & Klik "Make Payment"

 

Nota:

Anda kini boleh membuat pembayaran pantas untuk transaksi sehingga RM250 menggunakan ID biometrik (ID Muka/Cap Jari). Kata laluan hanya diperlukan untuk transaksi RM250 ke atas sebagai peningkatan keselamatan. Aktifkan ID biometrik anda di Tetapan Aplikasi dan nikmati kemudahan ini.

Had maksimum untuk transaksi Quick Payment adalah RM250. Anda boleh tukar amaun Quick Payment melalui Settings > Quick Payment.

 

*Penyata/Baki tertunggak & transaksi terdahulu.

 

Tip: Semak Pembiayaan/Baki Kad Kredit Anda Secara Mudah melalui aplikasi CIMB Clicks

 

1. Pilih "MY ACCOUNTS" dan log masuk dengan ID biometrik (ID Muka/Cap Jari) atau kata laluan

2. Klik pada "CREDIT CARDS" atau "LOANS/FINANCING" untuk menyemak akaun*.

PEMBAYARAN BERULANG


Pembayaran berulang melalui CIMB Clicks

 

Layari www.cimbclicks.com.my

1. Pilih “PAY & TRANSFER” >> “SCHEDULED TRANSACTIONS”.
2. Tekan kekunci sisi >> pilih “SCHEDULE A LOAN/CARD PAYMENT".
3. Masukkan butiran pembayaran:
    - Akaun Pinjaman/Pembiayaan atau Nombor Kad Kredit atau pilih dari senarai Kegemaran.
    - Amaun & tarikh pembayaran di “WHEN”.
    - Pilih kekerapan pembayaran di “REPEAT”.

 

Arahan Tetap (SI)

Sila rujuk kepada Pegawai Khidmatan Pelanggan di mana-mana cawangan CIMB Bank/CIMB Islamic Bank untuk mengaktifkan perkhidmatan SI.

PEMINDAHAN DARIPADA BANK LAIN

Interbank GIRO (IBG)/Instant Transfer (IBFT)

Untuk pelanggan yang tidak mempunyai Akaun Semasa/Simpanan CIMB, pembayaran boleh dibuat menggunakan IBG/IBFT melalui perbankan dalam talian atau ATM.