Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kadar Tetap & Boleh Ubah Pinjaman Sewa Beli

Kenderaan Baru

Segmen Kadar Tetap Kadar Berubah
Nasional 3.75% rata setahun KPA tolak 0.25%
Bukan Model Tempatan 2.70% rata setahun KPA tolak 1.75%
Import Baru/Terpakai 3.00% rata setahun KPA tolak 1.10%

Kenderaan Terpakai

Segmen Kadar Tetap Kadar Berubah
Nasional 4.45% rata setahun KPA tambah 1.70%
Bukan Model Tempatan 4.00% rata setahun KPA tambah 0.95%

Kenderaan Komersil Baru 

Segmen Kadar Tetap Kadar Berubah
BDM sehingga 7,500kg 4.25% rata setahun Tiada
BDM lebih daripada 7,500kg 4.70% rata setahun Tiada

Kenderaan Komersil Terpakai

Segmen Kadar Tetap Kadar Berubah
BDM sehingga 7,500kg 7.10% rata setahun Tiada
BDM lebih daripada 7,500kg 8.05% rata setahun Tiada

Nota Penting

1. Kadar faedah penunjuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat.

 

2. Untuk maklumat lanjut dan kadar faedah terkini, sila hubungi Pusat Pembiayaan Kenderaan CIMB yang terdekat.

 

3. Kadar Pinjaman Asas (KPA) pada 9 Mei 2023 adalah 6.85% setahun.