Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Caj Biasa:

No Jenis Caj Caj
1

Surat rujukan    

RM30.00 setiap surat
2 Fi Akaun Dorman    

RM10.00 setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun.

Untuk baki sehingga RM10.00, baki akan diserap sebagai fi dorman dan akaun akan ditutup.

3 Arahan Henti Bayar    RM10.00

Notis: Fi dan Caj Lain akan dikenakan atau apabila pelanggan memutuskan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank.

Akaun Semasa Mata Wang Asing-i

No Jenis Caj Caj
1

Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu

RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
2 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa melebihi 12 bulan   RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
3 Fi pengendalian untuk penyertaan debit/kredit (tidak termasuk pemindahan/penempatan ke dalam akaun Deposit Tetap Mata Wang Asing & penempatan pembetulan) USD2.00 atau bersamaan RM setiap kemasukan
4 Caj perkhidmatan separuh tahunan USD10.00 atau bersamaan RM
5 Penyata Akaun Semasa

i) Percuma setiap bulan
ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian      
ii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan    

iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas dinyatakan termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Semasa Asas-i Tanpa Fi Tahunan

No Jenis Caj Caj
1

Fi Tahunan

Tiada
2 Transaksi ATM & Di Kaunter (OTC)      Tiada
3 Kad Debit

a) Kad Baru

b) Penggantian kad hilang/dicuri/salah dikendalikan


Tiada

RM12

4 Caj perkhidmatan separuh tahunan  RM10.00 untuk akaun dengan baki kredit purata kurang daripada RM1,000. Untuk penutupan akaun, caj separuh tahunan akan dikenakan secara pro-rata.
5 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
6 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu  RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
7 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa melebihi 12 bulan  RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
8 Duti setem ke atas cek   RM0.15 setiap cek
9 Caj Pulangan Cek - Cek tarikh hadapan  RM10.00 setiap cek
10 Fi pemprosesan cek RM0.50 setiap transaksi pada pengeluar
11 Rujukan cek RM50.00 setiap cek
12 Rayuan DCHEQS RM50.00 setiap rayuan
13 Penyata Akaun Semasa

i) Percuma setiap bulan       
ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian
iii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan

iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

Akaun Semasa-i Preferred

No Jenis Caj Caj
1 Caj perkhidmatan separuh tahunan

RM10.00 untuk akaun dengan baki kredit purata kurang daripada RM1,000. Untuk penutupan akaun, caj separuh tahunan akan dikenakan secara pro-rata.

2 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
3 Penutupan akaun selepas 3 bulan dari pembukaan RM10.00
4 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu  RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
5 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa melebihi 12 bulan  RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
6 Duti setem ke atas cek   RM0.15 setiap cek
7 Caj pulangan cek - Cek tarikh hadapan  RM10.00 setiap cek
8 Fi pemprosesan cek RM0.50 setiap transaksi pada pengeluar
9 Rujukan cek RM50.00 setiap cek
10 Rayuan DCHEQS RM50.00 setiap rayuan
11 Penyata Akaun Semasa

i) Percuma setiap bulan                                                            
ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian     

iii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan

iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas dinyatakan termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Semasa-i

No Jenis Caj Caj
1 Duti setem ke atas cek RM0.15 setiap cek
2 Caj perkhidmatan untuk barangan yang tidak dibayar masuk (pemulangan cek yang belum dijelaskan kepada pemegang akaun disebabkan oleh isu teknikal iaitu selepas bertarikh) RM5.00 setiap sampul surat
3 Caj perkhidmatan untuk mandat pihak ketiga RM10.00
4 Duti setem untuk mandat pihak ketiga RM10.00
5 Fi pemprosesan cek RM0.50 setiap transaksi pada pengeluar
6 Buku cek tidak dikumpul selepas 30 hari RM30.00 setiap buku cek, tanpa mengira saiz
7 Penghantaran buku cek dengan surat berdaftar dalam Malaysia dan Singapura RM10.00 setiap buku cek, tanpa mengira saiz
8 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan) RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
9 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa melebihi 12 bulan (diminta oleh pelanggan) RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
10 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
11 Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00
12 Rayuan DCHEQS RM50.00 setiap rayuan
13 Pertunaian cek pihak ketiga RM2.00 setiap cek
14 Rujukan cek RM50.00 setiap cek
15 Perubahan penandatangan/ syarat/ perubahan mandat operasi RM10.00 setiap akaun setiap kesempatan
16 Caj Pulangan Cek - dana tidak mencukupi RM100.00 setiap cek
17 Caj Pulangan Cek - Arahan pelanggan untuk menghentikan pembayaran disebabkan oleh dana yang tidak mencukupi RM100.00 setiap cek
18 Caj pulangan cek - cek tarikh hadapan RM10.00 setiap cek
19 Caj perkhidmatan separuh tahunan RM10.00 untuk akaun dengan baki kredit purata kurang daripada RM1,000. Untuk penutupan akaun, caj separuh tahunan akan dikenakan secara pro-rata
20 Penyata Akaun Semasa

i) Percuma setiap bulan 
ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian    

iii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan
iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

21 Fi Tahunan Kad Debit RM15.00
22 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
23 Faedah yang dikenakan ke atas baki debit Minimum sebanyak RM5.00 atau faedah sebenar yang dikenakan, yang mana lebih tinggi
24 Bayaran Carian untuk Pembukaan Akaun RM15.00 (Tidak terpakai kepada perniagaan individu dan SME)
25 Kredit Gaji - Di Mana Pekerja tidak mempunyai akaun dengan CIMB Islamic RM5.00 setiap cek jurubank + duti setem sebanyak RM0.15

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas dinyatakan termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Semasa Asas Senior-i

Notis: Berkuatkuasa 3 Jun 2023, Akaun Semasa Asas Senior-i tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

No Jenis Caj Caj
1 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu  RM2.00 setiap halaman
2 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun semasa melebihi 12 bulan  RM2.00 setiap halaman
3 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
4 Caj pulangan cek - cek tarikh hadapan RM10.00 setiap akaun setiap kesempatan
5 Perubahan penandatangan/ syarat/ perubahan mandat operasi RM10.00 per account per occasion
6 Penyata Akaun Semasa

i) Percuma setiap bulan

ii) RM20.00 sebulan untuk permintaan harian      

iii) RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan

iv) RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

7 Fi pemprosesan cek RM0.50 setiap transaksi pada pengeluar
8 Caj Pulangan Cek - dana tidak mencukupi RM100.00 setiap cek
9 Caj Pulangan Cek - Arahan pelanggan untuk menghentikan pembayaran disebabkan oleh dana yang tidak mencukupi RM100.00 setiap cek
10 Buku cek tidak dikumpul selepas 30 hari RM30.00 setiap buku cek, tanpa mengira saiz
11 Penghantaran buku cek dengan surat berdaftar dalam Malaysia dan Singapura RM10.00 setiap buku cek, tanpa mengira saiz
12 Rayuan DCHEQS RM47.00 setiap rayuan
13 Caj perkhidmatan separuh tahunan RM10.00 untuk akaun dengan baki kredit purata kurang daripada RM1,000. Untuk penutupan akaun, caj separuh tahunan akan dikenakan secara pro-rata
14 Lawatan di kaunter 16 lawatan percuma di kaunter setiap bulan. RM5.00 setiap lawatan akan dikenakan selepas 16 lawatan pertama.
15 Rujukan cek RM50.00 setiap cek
16 Duti setem ke atas cek RM0.15 setiap cek
17 Caj perkhidmatan untuk barangan yang tidak dibayar masuk (pemulangan cek yang belum dijelaskan kepada pemegang akaun disebabkan oleh isu teknikal iaitu selepas bertarikh) RM5.00 setiap sampul surat
18 Caj perkhidmatan untuk mandat pihak ketiga RM10.00
19 Duti setem untuk mandat pihak ketiga RM10.00
20 Pertunaian cek pihak ketiga RM2.00 setiap cek

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas dinyatakan termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Notis: Fi dan Caj Lain akan dikenakan atau apabila pelanggan memutuskan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank.