Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Caj Biasa

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Pensijilan Akaun untuk Pengeluaran KWSP    RM20.00 setiap pensijilan (sah untuk Akaun Simpanan/i sahaja)
2 Surat rujukan   RM30.00 setiap surat
3 Fi Akaun Dorman RM10.00 setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun. Untuk baki sehingga RM10.00, baki akan diserap sebagai fi dorman dan akaun akan ditutup.
4 Arahan Henti Bayar RM20.00

Fi dan Caj Standard Bank Lain akan dikenakan atau apabila pelanggan memutuskan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank.

Akaun Simpanan Asas

Akaun Simpanan Asas 1 (tanpa fi tahunan)

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi Tahunan Tiada
2 Pengeluaran Tunai ATM  8 Pengeluaran tunai ATM percuma. Melebihi ambang - RM0.50 setiap transaksi
3 Di kaunter 6 lawatan percuma di kaunter. Melebihi ambang - RM5.00 setiap lawatan
 4 GIRO Antara Bank RM0.50 untuk dua transaksi pertama dalam bulan tersebut. Transaksi seterusnya dalam tempoh sebulan ialah RM2.00 (Berkenaan untuk transaksi GIRO antara bank di kaunter)
5 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan            RM20.00
6 Penggantian kad hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
7 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
8 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman

Akaun Simpanan Asas 2 (dengan fi tahunan)

No Jenis-jenis Caj Caj

1

Fi Tahunan RM8.00
2 Pengeluaran tunai di ATM & transaksi di kaunter Tiada

3

GIRO Antara Bank RM0.50 untuk dua transaksi pertama dalam bulan tersebut. Transaksi seterusnya dalam tempoh sebulan ialah RM2.00 (Berkenaan untuk transaksi GIRO antara bank di kaunter)
4 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan     RM20.00
5 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
6 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
7 Penggantian kad hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
                 8 Penggantian buku simpanan yang hilang/rosak RM20.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Junior Savers

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Penggantian buku simpanan yang hilang/rosak RM20.00
2 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
3 Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan   RM10.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun YOUth Savers

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
2 Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00
3 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
4 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
5 Caj denda untuk dana yang tidak mencukupi dalam akaun (hanya untuk arahan tetap yang tidak berjaya) RM5.00
6 Fi tahunan kad debit RM15.00
7 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Simpanan

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Penggantian Buku Simpanan yang Hilang/Rosak
Notis: Berkuatkuasa 23 Oktober 2017, Akaun Simpanan Biasa dengan Buku Simpanan tidak lagi akan ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru. Caj ini hanya berkaitan dengan pelanggan sedia ada yang memegang akaun ini.
RM20.00 (Termasuk Duti Setem Atas Surat Tanggung Rugi)
2 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
3 Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00
4 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan) RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
5 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan (diminta oleh pelanggan) RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
6 Fi tahunan kad debit RM15.00
7 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Simpanan Senior

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Penggantian Buku Simpanan yang Hilang/Rosak RM20.00
2 Fi tahunan Kad Debit RM15.00
3 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
4 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
5 Penutupan akaun selepas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00
6 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
7 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun AirAsia Savers

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan) RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
2 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan (diminta oleh pelanggan) RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
3 Fi tahunan Kad Debit RM15.00
4 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
5 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akaun dibuka RM20.00
6 Penutupan akaun sepelas 3 bulan tetapi dalam tempoh 6 bulan dari pembukaan RM10.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun CIMB My Savers (sebelum ini dikenal sebagai Akaun CIMB Tesco Savers)

Notis: Akaun My Savers tidak ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan) RM2.00 setiap halaman
2 Tambahan/salinan semula penyata akaun simpanan lebih daripada 12 bulan (diminta oleh pelanggan) RM2.00 setiap halaman
3 Fi Tahunan CIMB My Debit Mastercard RM15.00
4 Penggantian Kad Debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
5 Penutupan Akaun Simpanan (dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akaun dibuka) RM20.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Simpanan PETRONAS

Notis: Berkuatkuasa 4 November 2023, Akaun Simpanan PETRONAS tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan) RM2.00 setiap halaman
2 Tambahan/salinan semula penyata akaun simpanan lebih daripada 12 bulan (diminta oleh pelanggan) RM2.00 setiap halaman
3 Fi Tahunan CIMB PETRONAS Debit Mastercard  RM18.00
4 Penggantian Kad Debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
5 Penutupan Akaun Simpanan (dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akaun dibuka) RM20.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Simpanan Asas Senior

Notis: Berkuatkuasa 3 Jun 2023, Akaun Simpanan Asas Senior tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
2 Lawatan di kaunter 16 lawatan percuma di kaunter setiap bulan. RM5.00 setiap lawatan akan dikenakan selepas 16 lawatan pertama.
3 Penggantian buku simpanan yang hilang/rosak RM20.00
4 Caj perkhidmatan untuk mandat pihak ketiga RM10.00
5 Duti setem untuk mandat pihak ketiga RM10.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan. Fi dan Caj Standard Bank Lain akan dikenakan atau apabila pelanggan memutuskan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank.

Pelan Simpanan Pendidikan

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi aktiviti Akaun Dorman setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun RM10.00
2 Sijil Akaun untuk pengeluaran KWSP RM20.00
3 Fi tahunan Kad Debit RM15.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Simpanan Prime

Notis: Berkuatkuasa 23 Oktober 2017, Akaun Simpanan Prime tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi Tahunan Kad Debit RM15.00
2 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
3 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
4 Penutupan akaun selepas 3 bulan dari pembukaan RM10.00
5 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
6 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Simpanan DBG Premier 

Notis: Akaun Simpanan DBG Premier tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi Tahunan Kad Debit RM15.00
2 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
3 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
4 Penutupan akaun selepas 3 bulan dari pembukaan RM10.00
5 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
6 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Simpanan - Buku Simpanan

Notis: Berkuatkuasa 23 Oktober 2017, Akaun Simpanan Biasa dengan Buku Simpanan tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi Tahunan Kad Debit RM15.00
2 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
3 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
4 Penutupan akaun selepas 3 bulan dari pembukaan RM10.00
5 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
6 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
7 Penggantian buku simpanan yang hilang/rosak RM20.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Simpanan Maxplus

Notis: Akaun Simpanan Maxplus tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi Tahunan Kad Debit RM15.00
2 Penggantian kad debit hilang/dicuri/salah dikendalikan RM12.00
3 Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan dari pembukaan RM20.00
4 Penutupan akaun selepas 3 bulan dari pembukaan RM10.00
5 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan untuk 12 bulan yang lalu RM10.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
6 Salinan tambahan/ pengeluaran semula penyata akaun simpanan melebihi 12 bulan RM30.00 (pendahuluan) + RM2.00 setiap halaman
7 Penggantian buku simpanan yang hilang/rosak RM20.00

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Fi dan Caj Standard Bank Lain akan dikenakan atau apabila pelanggan memutuskan untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank.