Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

CIMB Debit Mastercard

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi Pengeluaran CIMB Debit Mastercard RM15.00                              
2 Fi Tahunan CIMB Debit Mastercard (Tahun Kedua dan berikutnya) RM15.00
3 Penukaran daripada Kad ATM CIMB Bank sedia ada ke CIMB Debit Mastercard Tiada
4

Penggantian CIMB Debit Mastercard disebabkan oleh:
a. Kerosakan cip 

b. Pembaharuan kad (semasa tamat tempoh) 

Tiada
5 Penggantian CIMB Debit Mastercard disebabkan oleh:
a. Kehilangan atau kecurian kad
b. Kerosakan akibat penyalahgunaan pemegang kad
RM12.00
6

Fi pengeluaran wang ATM Tempatan

a. Rangkaian ATM CIMB Bank di Malaysia

b. Rangkaian ATM MEPS di Malaysia

c. MEPS Local Incorporated Foreign Bank (LIFB)

Tiada

RM1.00/ transaksi

RM4.00/ transaksi

7

Fi pengeluaran ATM antarabangsa

a. Rangkaian ATM CIMB Serantau 

b. MEPS Overseas

c. Mastercard Overseas

Tiada

RM8.00/ transaksi

RM10.00/ transaksi

8 Pemindahan Dana ke bank-bank dalam Rangkaian ATM MEPS RM0.50 setiap transaksi
9

Pembayaran Bil Utiliti melalui ATM

Tiada
10 Fi Cetak Semula Draf Jualan RM15.00
11 Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit RM0.50 setiap transaksi

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan. Urus niaga di luar negara tertakluk kepada kadar pertukaran mata wang asing yang ditentukan oleh Mastercard Worldwide berserta dengan bayaran perkhidmatan sebanyak 1% dari jumlah transaksi ditambah dengan sebarang fi yang dikenakan oleh Mastercard.

CIMB My Debit Mastercard - Berkuatkuasa 16 Mac 2020 (sebelum ini dikenali sebagai CIMB Tesco Debit Mastercard)

Notis: CIMB My Debit Mastercard tidak ditawarkan oleh bank untuk pengeluaran kad debit baru

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi pengeluaran CIMB My Debit Mastercard RM15.00
2 Fi Tahunan (Tahun Kedua dan berikutnya) RM15.00
3


Fi pengeluaran wang ATM Tempatan

a. Rangkaian ATM CIMB Bank di Malaysia

b. Rangkaian ATM MEPS di Malaysia

c. MEPS Local Incorporated Foreign Bank (LIFB)

Tiada

RM1.00/ transaksi

RM4.00/ transaksi

4

Fi pengeluaran wang ATM antarabangsa

a. Rangkaian ATM CIMB Serantau 

b. MEPS Overseas

c. Mastercard Overseas

Nil

RM8.00/ transaksi

RM10.00/ transaksi

5

Penggantian CIMB My Debit Mastercard

RM12.00/ penggantian
6

Fi Cetak Semula Draf Jualan

RM15.00/ salinan
7 Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit RM0.50 setiap transaksi

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan. Urus niaga di luar negara tertakluk kepada kadar pertukaran mata wang asing yang ditentukan oleh Mastercard Worldwide berserta dengan bayaran perkhidmatan sebanyak 1% dari jumlah transaksi ditambah dengan sebarang fi yang dikenakan oleh Mastercard.

CIMB PETRONAS Debit Mastercard

No Jenis-jenis Fi Caj
1 Fi Pengeluaran CIMB PETRONAS Debit Mastercard RM18.00
2 Fi Tahunan (Tahun Kedua dan Berikutnya) RM18.00
3

Fi pengeluaran Wang ATM Tempatan

a. Rangkaian ATM CIMB Bank

b. Rangkaian ATM MEPS

c. MEPS Local Incorporated Foreign Bank (LIFB)  

Tiada

RM1.00/ transaksi

RM4.00/ transaksi

4

Fi pengeluaran Wang ATM Luar Negara

a. Rangkaian ATM CIMB Serantau

b. MEPS Overseas

c. Mastercard Overseas

Tiada

RM8.00/ transaksi

RM10.00/ transaksi

5 Penggantian CIMB PETRONAS  Debit Mastercard RM12.00/ penggantian
6

Fi Cetak Semula Draf Jualan

RM15.00 / salinan
7 Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit RM0.50 setiap transaksi

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan. Urus niaga di luar negara tertakluk kepada kadar pertukaran mata wang asing yang ditentukan oleh Mastercard Worldwide berserta dengan bayaran perkhidmatan sebanyak 1% dari jumlah transaksi ditambah dengan sebarang fi yang dikenakan oleh Mastercard.