Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

CIMB Debit Mastercard

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi Pengeluaran CIMB Debit Mastercard RM15.00                              
2 Fi Tahunan CIMB Debit Mastercard (Tahun Kedua dan berikutnya) RM15.00
3 Penukaran daripada Kad ATM CIMB Bank sedia ada ke CIMB Debit Mastercard Tiada
4

Penggantian CIMB Debit Mastercard disebabkan oleh:
a. Kerosakan cip 

b. Pembaharuan kad (semasa tamat tempoh) 

Tiada
5 Penggantian CIMB Debit Mastercard disebabkan oleh:
a. Kehilangan atau kecurian kad
b. Kerosakan akibat penyalahgunaan pemegang kad
RM12.00
6

Fi pengeluaran wang ATM Tempatan

a. Rangkaian ATM CIMB Bank di Malaysia

b. Rangkaian ATM MEPS di Malaysia

c. MEPS Local Incorporated Foreign Bank (LIFB)

 

Tiada

RM1.00/ transaksi

RM1.00/ transaksi

7

Fi pengeluaran ATM antarabangsa

a. Rangkaian ATM CIMB Serantau 

b. MEPS Overseas

c. Mastercard Overseas

 

Tiada

RM8.00/ transaksi

RM10.00/ transaksi

8 Pemindahan Dana ke bank-bank dalam Rangkaian ATM MEPS RM0.50 setiap transaksi
9

Pembayaran Bil Utiliti melalui ATM

Tiada
10 Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit RM0.50 setiap transaksi

Nota: Semua fi dan caj dinyatakan di atas, telah termasuk sebarang cukai, di mana terpakai.

Urus Niaga Luar Negara tertakluk kepada kadar penukaran mata wang yang ditentukan oleh Mastercard/MyDebit serta sebarang bayaran lain yang mungkin akan dikenakan oleh Mastercard/MyDebit.

 

Yuran Pertukaran Asing terdiri daripada 1% yuran rentas sempadan dan 1% yuran pentadbiran untuk pembelian luar negara. 

 

 

CIMB My Debit Mastercard - Berkuatkuasa 16 Mac 2020 (sebelum ini dikenali sebagai CIMB Tesco Debit Mastercard)

Notis: CIMB My Debit Mastercard tidak ditawarkan oleh bank untuk pengeluaran kad debit baru

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi pengeluaran CIMB My Debit Mastercard RM15.00
2 Fi Tahunan (Tahun Kedua dan berikutnya) RM15.00
3


Fi pengeluaran wang ATM Tempatan

a. Rangkaian ATM CIMB Bank di Malaysia

b. Rangkaian ATM MEPS di Malaysia

c. MEPS Local Incorporated Foreign Bank (LIFB)

 

 

Tiada

RM1.00/ transaksi

RM1.00/ transaksi

4

Fi pengeluaran wang ATM antarabangsa

a. Rangkaian ATM CIMB Serantau 

b. MEPS Overseas

c. Mastercard Overseas

 

Nil

RM8.00/ transaksi

RM10.00/ transaksi

5

Penggantian CIMB My Debit Mastercard

RM12.00/ penggantian
6 Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit RM0.50 setiap transaksi

Nota: Semua fi dan caj dinyatakan di atas, telah termasuk sebarang cukai, di mana terpakai.

Urus Niaga Luar Negara tertakluk kepada kadar penukaran mata wang yang ditentukan oleh Mastercard/MyDebit serta sebarang bayaran lain yang mungkin akan dikenakan oleh Mastercard/MyDebit. 

 

Yuran Pertukaran Asing terdiri daripada 1% yuran rentas sempadan dan 1% yuran pentadbiran untuk pembelian luar negara. 

CIMB PETRONAS Debit Mastercard

Notis: Berkuatkuasa 04 November 2023, pengeluaran Kad CIMB PETRONAS Debit Mastercard baharu tidak lagi tersedia.

No Jenis-jenis Fi Caj
1 Fi Pengeluaran CIMB PETRONAS Debit Mastercard RM18.00
2 Fi Tahunan (Tahun Kedua dan Berikutnya) RM18.00
3

Fi pengeluaran Wang ATM Tempatan

a. Rangkaian ATM CIMB Bank

b. Rangkaian ATM MEPS

c. MEPS Local Incorporated Foreign Bank (LIFB)  

 

Tiada

RM1.00/ transaksi

RM1.00/ transaksi

4

Fi pengeluaran Wang ATM Luar Negara

a. Rangkaian ATM CIMB Serantau

b. MEPS Overseas

c. Mastercard Overseas

 

Tiada

RM8.00/ transaksi

RM10.00/ transaksi

5 Penggantian CIMB PETRONAS  Debit Mastercard RM12.00/ penggantian
6 Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit RM0.50 setiap transaksi

Nota: Semua fi dan caj dinyatakan di atas, telah termasuk sebarang cukai, di mana terpakai.

Urus Niaga Luar Negara tertakluk kepada kadar penukaran mata wang yang ditentukan oleh Mastercard/MyDebit serta sebarang bayaran lain yang mungkin akan dikenakan oleh Mastercard/MyDebit. 

 

Yuran Pertukaran Asing terdiri daripada 1% yuran rentas sempadan dan 1% yuran pentadbiran untuk pembelian luar negara. 

CIMB Preferred Debit Mastercard

No Jenis-jenis Caj Caj
1 Fi Pengeluaran CIMB Preferred Debit Mastercard Tiada                       
2 Fi Tahunan CIMB Preferred Debit Mastercard (Tahun Kedua dan berikutnya) Tiada
3 Penukaran daripada Kad ATM CIMB Bank sedia ada ke CIMB Debit Mastercard Tiada
4

Penggantian CIMB Debit Mastercard disebabkan oleh:
a. Kerosakan cip 

b. Pembaharuan kad (semasa tamat tempoh) 

Tiada
5 Penggantian CIMB Debit Mastercard disebabkan oleh:
a. Kehilangan atau kecurian kad
b. Kerosakan akibat penyalahgunaan pemegang kad
RM12.00
6

Fi pengeluaran wang ATM Tempatan

a. Rangkaian ATM CIMB Bank di Malaysia

b. Rangkaian ATM MEPS di Malaysia

c. MEPS Local Incorporated Foreign Bank (LIFB)

 

Tiada

RM1.00/ transaksi

RM1.00/ transaksi

7

Fi pengeluaran ATM antarabangsa

a. Rangkaian ATM CIMB Serantau 

b. MEPS Overseas

c. Mastercard Overseas

 

Tiada

RM8.00/ transaksi

RM10.00/ transaksi

8

Pembayaran Bil Utiliti melalui ATM

Tiada
9 Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit RM0.50 setiap transaksi

Nota: Semua fi dan caj dinyatakan di atas, telah termasuk sebarang cukai, di mana terpakai.

Urus Niaga Luar Negara tertakluk kepada kadar penukaran mata wang yang ditentukan oleh Mastercard/MyDebit serta sebarang bayaran lain yang mungkin akan dikenakan oleh Mastercard/MyDebit. 

 

Yuran Pertukaran Asing terdiri daripada 1% yuran rentas sempadan dan 1% yuran pentadbiran untuk pembelian luar negara. Yuran Pentadbiran dikecualikan untuk CIMB Preferred Debit Mastercard