Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah pengesahan SecureTAC untuk Transaksi Kad Debit atau Kredit? Bagaimanakah ia berbeza daripada SecureTAC?

Pengesahan SecureTAC untuk transaksi kad debit dan kredit membolehkan pelanggan untuk meluluskan transaksi Card-Not Present (CNP) melalui Aplikasi CIMB OCTO. Contoh transaksi Card-Not-Present adalah 3D (bersekuriti) transaksi dalam talian.

 

Nota: Transaksi Card-Not-Present (CNP) adalah transaksi di mana pemegang kad tidak hadir di hadapan pedagang apabila pembayaran dibuat. Contoh transaksi CNP adalah:

  • Transaksi dalam talian Bukan 3D (tidak bersekuriti)
  • Transaksi dalam talian 3D (bersekuriti)