Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Saya telah membuat pembelian menggunakan Kad Kredit tetapi mengapakah transaksi ini tidak dipaparkan pada halaman “Eligible Transactions”?

Hanya transaksi yang menepati kriteria FPP sahaja yang akan dipaparkan pada halaman “Eligible Transactions”. Sekiranya transaksi anda tidak dipaparkan, ini mungkin bermaksud transaksi itu perlu dibayar dalam masa tiga (3) hari, maka transaksi ini tidak lagi layak bagi permohonan FPP.

 

Untuk melihat kriteria penuh bagi kelayakan transaksi, sila layari Pelan Bayaran Flexi  pada laman web CIMB.