Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Fleksibiliti Kewangan
Fleksibiliti Kewangan

Bagaimana ia berfungsi?

Langkah 1

Caj RM500 atau lebih dalam satu transaksi tunggal menggunakan kad kredit CIMB anda

Langkah 2

Terima tawaran SMS daripada CIMB untuk menukar transaksi yang dilakukan

Langkah 3

Balas SMS tersebut untuk memohon

Jadual Pembayaran Semula

 

Jadual di bawah adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja. Kadar faedah rata sebenar dan tempoh yang ditawarkan kepada pemegang kad akan ditunjukkan dalam tawaran SMS yang dihantar oleh CIMB Bank. 

 

Kedua-dua tempoh dan kadar faedah rata yang ditawarkan kepada pemegang kad adalah mengikut budi bicara Bank.

Pelan Bayaran Flexi pada Bayaran Bulanan  9.88%* setahun  Bayaran Bulanan
6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan
RM500

RM87.45

RM45.78

RM24.95 

RM1,000

RM174.90

RM91.57

RM49.90 

RM2,000

RM349.80

RM183.13

RM99.80

RM3,000

RM524.70

RM274.70

RM149.70

* Kadar faedah perlu dibayar sama rata 9.88% setahun adalah bersamaan dengan kadar faedah efektif ("EIR") 16.74% setahun bagi tempoh 6 bulan, 17.76% setahun bagi tempoh 12 bulan, dan 17.95% setahun bagi tempoh 24 bulan.

 

EIR adalah ungkapan yang setara dengan kadar faedah rata perlu dibayar yang disebutkan di atas menggunakan kompaun dan berdasarkan kadar faedah tahunan perlu dibayar.

 

Nota Penting

 • CIMB Bank berhak untuk meluluskan atau menolak permohonan Pelan Bayaran Flexi secara keseluruhannya mengikut budi bicara mutlaknya.
 • Amaun Pelan Bayaran Flexi minimum ialah RM500 ditukar daripada setiap transaksi runcit manakala jumlah maksimum adalah tertakluk kepada baki runcit yang belum dijelaskan dan had kredit sedia ada.
 • Bayaran bulanan Pelan Bayaran Flexi akan tertera pada penyata kad kredit CIMB anda.
 • Bayaran bulanan Pelan Bayaran Flexi perlu dibayar sepenuhnya pada tarikh matang bayaran setiap bulan. Caj bayaran lewat akan dikenakan caj sebanyak 1% ke atas baki tertunggak bayaran bulanan Pelan Bayaran Flexi (tertakluk kepada minimum RM10 dan maksimum RM100). Caj kewangan sebanyak 18% setahun akan dikenakan ke atas sebarang amaun tertunggak yang perlu dibayar dan baki belum dibayar kepada Bank di bawah kemudahan Pelan Bayaran Flexi.
 • Tiada Mata Bonus, Bonus Miles atau rebat tunai akan diberikan di bawah program ini.
 • Pemegang Kad CIMB Islamic, Kad Perniagaan CIMB Platinum dan Kad Rakan Kongsi CIMB (dikeluarkan kepada ejen syarikat rakan kongsi) tidak layak menyertai program ini.