Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

1. Apakah yang boleh saya lakukan dengan ciri baharu Manage Card?

Dengan ciri baharu Manage Card, anda boleh mengemas kini tetapan kad kredit anda dengan lancar dan selamat. Rujuk jadual di bawah tentang tetapan yang boleh anda uruskan pada Aplikasi CIMB OCTO.

Pengaktifan Kad Kredit Aktifkan Kad Kredit CIMB anda yang baharu, gantian atau kad yang diperbaharui.

Tetapkan semula PIN Kad

Tukar atau kemas kini PIN 6-digit kad kredit anda.

Pembekuan/Pengaktifan Semula Kad

Pembekuan atau Pengaktifan Semula kad kredit anda buat sementara sekiranya anda tersalah letak kad atau kad disyaki telah disalahgunakan. 

Pembayaran Tanpa Sentuhan

Mengaktifkan atau menyahaktifkan pembayaran tanpa sentuh pada kad kredit anda dan tetapkan had terkumpul harian pilihan untuk pembayaran tanpa sentuh.

Perbelanjaan & Pengeluaran Luar Negara

Mengaktifkan atau menyahaktifkan perbelanjaan dan pengeluaran luar negara pada kad kredit anda.

Looking for More Questions?