Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

2. Mengapakah bank membatalkan kad kredit saya?

  • Kami mendapati bahawa kad kredit anda tidak aktif.
  • Dengan pembatalan ini, anda dapat mengelak daripada dikenakan fi tahunan dan / atau Cukai Jualan & Perkhidmatan yang mana diwajibkan di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018.

Looking for More Questions?