Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

19. Saya tidak menerima sebarang surat atau MLE dan/atau SMS tetapi kad dibatalkan, bolehkah anda mengaktifkan semula kad saya?

  • Kami tidak dapat mengaktifkan semula kad anda setelah ia dibatalkan. Sekiranya anda ingin memegang kad kredit CIMB, anda perlu mengemukakan permohonan Kad Kredit baru. Untuk memohon, sila layari www.cimb.com.my  

Looking for More Questions?