Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

11. Mengapakah saya terus menerima pemberitahuan ‘Perkhidmatan Tidak Tersedia’ apabila saya cuba menghantar kata kunci SMS ke 62666? Apakah yang patut saya buat?

  • Sila memaklumkan kepada kami mengenai niat anda untuk mengekalkan kad kredit anda sebelum tempoh yang dinyatakan dan menghubungi nombor dibelakang kad kredit anda atau merujuk ke halaman hubungi kami, klik di sini.

Looking for More Questions?