Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

12. Bolehkah saya masih mengekalkan kad kredit saya jika saya tidak menerima SMS pemberitahuan?

  • Ya, sila memaklumkan kepada kami mengenai niat anda untuk mengekalkan kad kredit anda sebelum tempoh yang dinyatakan dan menghubungi nombor dibelakang kad kredit anda atau merujuk ke halaman hubungi kami, klik di sini.

Looking for More Questions?