Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

7. Bagaimanakah saya mengetahui bahawa saya telah menghantar SMS dengan cara yang betul?

  • Mesej balasan automatik akan dihantarkan kepada anda sekiranya SMS yang dihantarkan adalah dalam format yang betul dalam tempoh akhir.
  • Sekiranya anda tidak menerima mesej balasan automatik, sila hubungi nombor di bahagian belakang kad kredit anda.

 

Looking for More Questions?