Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

14. Sekiranya saya mengekalkan kad tambahan, adakah kad utama saya masih akan dibatalkan?

  • Sekiranya anda meminta untuk mengekalkan kad kredit tambahan, kad kredit utama juga akan dikekalkan.

Looking for More Questions?